איגוד המהנדסים לבניה ולתשתיות בישראל הכריז החודש על זכיית פרויקט כביש 65/85 החדש מנחל עמוד ועד צומת עמיעד כפרויקט מצטיין בתחום התשתיות לשנת 2017. 

חסויות
ארועים

נובמבר 2017