הינך נמצא כאן

במסגרת הקורס בגיאולוגיה הנדסית בטכניון יצאנו לסיור במחצבות נשר בכדי לחזות ממקור ראשון בתצורות השונות של הקרקע הנחשפות כאשר חוצבים לעומק רב בהר. בסיור נכחו עמיתי ללימודים בסמסטר הרביעי...

False