בניית שיפור מיגון בדירה

דניאל וינד

בשנות התשעים, כאשר אנשים הגישו לרשויות המקומיות בקשה להיתר הרחבת הדירה, הועלתה דרישה מהרשויות לקבל פטור מפיקוד העורף להקמת ממ"ד. למרות זאת הרשויות עודדו אנשים להוסיף ממ"ד לדירה ולכן נתנו זיכוי של 7.50 מ` בשטחי הבנייה המותרים.

מאחר והיו דירות בהן היו קשיים להוסיף ממ"ד לדירה פיקוד העורף נתן לאנשים פטור מהקמת ממ"ד ובמקומו הסתפק בבניית שיפור מיגון שיהווה תחליף לממ"ד.

בשיפור מיגון הופכים חדר קיים בבית לחדר מוגן. את קירות החדר מצפים בשכבת בטון בעובי 10 ס"מ אם הציפוי ביציקה או 8 ס"מ אם הציפוי בהתזה.
בתוך שכבת הבטון שמים רשת ברזל בקוטר 8 מ"מ בפסיעות של 20 ס"מ. את דלת החדר מחליפים בדלת של מרחב מוגן תקנית ואת חלון החדר מחליפים בחלון מרחב מוגן תקני כאשר סביב משקוף הדלת וסביב מסגרת החלון מוסיפים חיזוק ברזל. כן מוסיפים שני צינורות אוורור בקוטר 8 אינץ כאשר צינור אחד בקיר פניי והשני בחיצוני.
את היציקה הפנימית יש לצפות בטיח בשכבה דקה על מנת שבמקרה התקפה לא תהיה נפילת טיח מהקירות.                                                                  
במידה ויש בחדר הקיים יותר מחלון אחד יש לאטום אותו בבלוקים ואת הבלוקים לצפות בשכבת בטון כפי שהוסבר בראשית הכתבה.
שיפור מיגון לא יכול להשתוות בחוזקו לחוזק ממד היות והוא מורכב קירות בלוקים או קירות דבש ישנים לעומת הממ"ד שמורכב מקירות בעובי 30 ס"מ מבטון מזוין ועם שתי רשתות ברזל.
מחיר עבודת בניית שיפור מיגון זו מוערך בסכום 25,000 ₪.

לבניית שיפור מיגון בתוך דירה קיימת אין צורך בהגשת בקשה להיתר היות וזו בנייה פנימית בתוך דירה ולא בניה בשטח משותף לכל דיירי הבנין.
עקב המצב הביטחוני שהחמיר החל משנת 2006 הייתה בהלה גדולה מצד האזרחים להוספת ממד לדירה והרשויות המקומיות נתנו הקלות למגישי הבקשה להיתר על מנת שבפרק זמן קצר יתקבל היתר הבנייה לבניית הממ"ד.
בדירות בהן לא ניתן להוסיף ממד הייתי ממליץ לבנות את שיפור המיגון.

להלן מספר המלצות למעוניינים בבניית שיפור המיגון: 
א. שיפור המיגון ייעשה על פי תכנית מהנדס בנין
ב.
יש למנות קבלן רשום בפנקס הקבלנים ובעל ניסיון בבניית ממ"ד.
ג.
 את אביזרי הממ"ד כמו חלון דלת וצינור אוורור יש לרכוש מספק שמאושר על ידי פיקוד העורף ורצוי שספק זה יציג את האישור מפיקוד העורף.
ד.
רצוי שדגימות בטון מהיציקה ייבדקו על ידי בודקי בטון מוסמכים ויש לתעד את תוצאות הבדיקה.
ה.
בגמר עבודת הבנייה יש לקבל אישור מהנדס על תקינות העבודה.
תגיות
הוספת תגובה
תגובות

אין תגובות