דרוש/ה מנהל/ת אגף הנדסה
תחום: בכירים
תל אביב והמרכז
7.10.18
* המודעה רשומה בלשון זכר ומיועדת לגברים ולנשים כאחד
תיאור: מהנדס/ת אזרחי/ת ניסיון ניהולי ומקצועי של 5 שנים לפחות בתכנון, בתחומי הפעילות של החברה תכנון פרויקטים מורכבים - יתרון ניסיון בעבודה בארגונים גדולים - יתרון
דרישות: יש להפקיד קורות חיים מפורטים ומעודכנים בעברית, תעודות השכלה, לרבות תעודות שקילות והסמכות קיימות - העתק נאמן למקור, במעטפה סגורה עליה יירשם "מועמדות לתפקיד מנהל/ת אגף הנדסה - חברת נתיבי ישראל " - בציון משרה מס' 888/18 , ללא ציון שם המועמד על גבי המעטפה, בתיבת הפניות הממוקמת בחדר המכרזים שבמטה חברת נתיבי ישראל, אריאל שרון 3 )קומת כניסה( באור יהודה. המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 18.10.2018 בשעה 12:00 . לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר, דואר אלקטרוני ו/פקס. רק פניות מתאימות תענינה