דרוש/ה סמנכ"ל/ית כספים
תחום: בכירים
תל אביב והמרכז
8.12.18
* המודעה רשומה בלשון זכר ומיועדת לגברים ולנשים כאחד
תיאור: רואה חשבון מוסמך או בעל תואר ראשון ממוסד מוכר בחשבונאות או בעל תואר ראשון ממוסד מוכר באחד מאלה: כלכלה/הנדסת תעשייה וניהול/מנהל עסקים והוא כשיר להתמנות כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית. תואר שני בכלכלה/מנהל עסקים – יתרון 10 שנות ניסיון לפחות בתחום הפיננסי או הכלכלי, ובלבד ששליש מהתקופה לפחות, עסק המועמד בעריכה או בביקורת של דו"חות כספיים בחברות בעלות היקף פעילות משמעותי**, או היה אחראי על ניהול תקציבים וחשבות בהיקף משמעותי. ניסיון ניהולי של 5 שנים לפחות, כמשמעו בסעיף 16 א (2) (א) – (ג) לחוק החברות הממשלתיות ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה בביצוע פרויקטי תשתיות תחבורה – יתרון ניסיון וידע מקצועי בתחום התחבורה/ תשתיות – יתרון ניסיון מוכח בפיתוח עסקי – יתרון ניסיון בתחום המכרזים לסוגיהם – יתרון יכולת מוכחת בניהול מו"מ – יתרון ניהול פעילות בתחום מערכות מידע – יתרון
דרישות: רואה חשבון מוסמך או בעל תואר ראשון ממוסד מוכר בחשבונאות או בעל תואר ראשון ממוסד מוכר באחד מאלה: כלכלה/הנדסת תעשייה וניהול/מנהל עסקים והוא כשיר להתמנות כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית. תואר שני בכלכלה/מנהל עסקים – יתרון 10 שנות ניסיון לפחות בתחום הפיננסי או הכלכלי, ובלבד ששליש מהתקופה לפחות, עסק המועמד בעריכה או בביקורת של דו"חות כספיים בחברות בעלות היקף פעילות משמעותי**, או היה אחראי על ניהול תקציבים וחשבות בהיקף משמעותי. ניסיון ניהולי של 5 שנים לפחות, כמשמעו בסעיף 16 א (2) (א) – (ג) לחוק החברות הממשלתיות ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה בביצוע פרויקטי תשתיות תחבורה – יתרון ניסיון וידע מקצועי בתחום התחבורה/ תשתיות – יתרון ניסיון מוכח בפיתוח עסקי – יתרון ניסיון בתחום המכרזים לסוגיהם – יתרון יכולת מוכחת בניהול מו"מ – יתרון ניהול פעילות בתחום מערכות מידע – יתרון *המודעה פונה לנשים וגברים כאחד ** היקף פעילות משמעותי ייחשב פעילות שנתית בסך העולה על 200 מיליון ₪. יש להפקיד קורות חיים מפורטים ומעודכנים בעברית, תעודות השכלה, לרבות תעודות שקילות והסמכות קיימות - העתק נאמן למקור, במעטפה סגורה עליה יירשם " מועמדות לתפקיד סמנכ"ל/ית כספים - חברת נתיבי ישראל - בציון משרה מס' 906/18, ללא ציון שם המועמד על גבי המעטפה, בתיבת הפניות הממוקמת בחדר המכרזים שבמטה חברת נתיבי ישראל, אריאל שרון 3 (קומת כניסה) באור יהודה. המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 20.12.18 בשעה 12:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר, דואר אלקטרוני ו/ פקס. רק פניות מתאימות תענינה