דרושים מהנדסי מבנים להנחיית סטודנטים
תחום: תכנון וייעוץ
חברה: המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון
כל הארץ, דרום
18.6.15
* המודעה רשומה בלשון זכר ומיועדת לגברים ולנשים כאחד
תיאור: דרושים למחלקת הנדסת בנין במכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, מהנדסי מבנים עם ניסיון רב אשר ינחו את הסטודנטים בפרויקט גמר בתחום מבנים.
דרישות: ההנחייה מתפרשת על פני שני סמסטרים - חורף ואביב. הסטודנטים במחלקה בוחרים מנחה מקצועי ומביאים תוכניות אדריכליות של פרויקט אמיתי. הצעת הפרויקט מאושרת על-ידי ועדת הפרויקטים של המחלקה. השלב הראשון (סמסטר א') של הפרויקט כולל לימוד עצמי מתוך הספרות מקצועית של הנושאים הקשורים בפרויקט, סקר ספרות וסקר הנעשה בבנייה בארץ. בנוסף, יש לבצע תכנון כללי ראשוני של הפרויקט, הערכת מימדים, חישובי עומסים, השוואת אלטרנטיבות ופתרונות לחלקי המבנה העיקריים, קביעת קריטריונים לבחירה ובחירת הפתרון לתכנון הסופי לאלמנטים הנ"ל. בתום פרויקט שלב א' יגיש הסטודנט דו"ח התקדמות ויציג זאת מול חברי הסגל והסטודנטים. בשלב ב', על הסטודנט לבצע תכנון סופי מפורט של האלטרנטיבה הנבחרת והצגתו בדו"ח סופי ובתוכניות עבודה. הצגת הפרויקט תיערך במסגרת כנס פרויקטים בהשתתפות אורחים מן החוץ, מנחים חברי סגל ושאר הסטודנטים משנה ד'.