מתי האירוע
30/10/2017 - 12:30 עד 17:15
היכן האירוע
כתובת:
בית אמות פלטינום, קומה 9 רחוב אפעל 25 קריית אריה פ"
אזור:
תל אביב והמרכז

הרוויזיה לת"י 921 תגובות בשריפה של חומרי בנייה

מרכז יום העיון: הנדס ג'קי פרידמן, יו"ר תא בטיחות אש באיגוד.

תקציר:
 
סיווג חומרי הבנייה מתבצע כיום בהתאם לת"י 921 "הוראות שימוש בחומרי בנייה בהתאם לסיווגם לפי תגובותיהם בשריפה בבניינים". בתחילת 2016, אושרה הרוויזיה לתקן, ובמהלך 2017 יצא עדכון מהותי לתקן.

במסגרת הרוויזיה בת"י 921, אומצו שינויים והתאמות מתקנים הבאים:

• שלושה מתקני NFPA (101, 5000 ו- 703).
• תקן ASTM
• דירקטיבה של EEC
• ת"י 755 סיווג בשריפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין
• שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות
• אימוץ שיטת הסיווג האירופי EN-13501-1

לנוכח השינויים המהותיים שהוטמעו בתקן החדש וגיליונות התיקון המהותיים והצורך בהבנתם, יוזם איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות יום עיון בנושא הרוויזיה לת"י 921.

יום העיון יערך בניהולו של מהנדס ג'קי פרידמן, בשיתוף מרצים שלקחו חלק בהכנת התקן.

ביום העיון יוצגו ממצאי אסון הדליקה במבנה המגורים בלונדון, אשר התרחש בחודש יוני השנה.
 

מטרת יום העיון:

לחשוף את הציבור המקצועי לשינויים ולהתאמות שהוטמעו בתקן החדש לרוויזיה לת"י 921.

קהל היעד:

מהנדסים ואדריכלים, מנהלי פרויקטים, מפקחים, מהנדסי ביצוע, קבלנים ויזמים.

תכנית יום העיון:

להרשמה לאירוע

סיווג
סוג האירוע: