קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
תל אביב והמרכז

טכנולוגיות וגישות חדשניות לתכנון ומעורבות בינלאומית בתחום המים ואחריות משפטית

התא למים וביוב בשיתוף עם איגוד ישראלי למים מודיע על קורס העשרה למנהלים בכירים: טכנולוגיות וגישות חדשניות לתכנון ומעורבות בינלאומית בתחום המים ואחריות משפטית

5 מפגשים בימי חמישי בין השעות 13:00-17:00
החל מ-07/07/16 עד 04/08/16

מרכז הקורס: אינג' ירון בן ארי

 הקורס יתקיים באיגוד המהנדסים: בית  אמות פלטינום, רחוב אפעל 25, קריית אריה פתח תקווה

רקע

עם מעבר אגפי המים והביוב מהרשויות המקומיות לתאגידי המים בעקבות חקיקת חוק תאגידי מים וביוב ב- 2001  והקמת רשות המים ב- 2007, האחריות האישית של מנהלי התאגידים עלתה באופן משמעותי. בקורס זה יובהרו וידונו חלק מסוגיות אלו וכן תתקבל פרספקטיבה עדכנית וניהולית לגבי הפיתוח והחדשנות בתחומי המים והביוב בארץ ובעולם.
מרצי הקורס הינם אנשי שטח ואנשי אקדמיה וותיקים ומנוסים בתחומם. 

מטרת הקורס

הקניית ידע למנהלים ולבכירים בתחום על נושאי אחריותם בתחום מדיניות, ניהול ואחריות משפטית.

הקניית ידע למנהלים ולבכירים בתחום טכנולוגיות וגישות חדשות בארץ ובעולם.

קהל היעד

הקורס מיועד למנהלים ובכירים העוסקים בתחום המים והביוב, במשרדי הממשלה ,ברשות המים, בתאגידים ובאגודות המים.

תכנית הקורס

מפגש

תאריך

הנושא

מרצים

1

 

 

7.7.16

פתיחה

  אינג' ירון בן ארי

מדיניות ניהול משק המים בהתייחסות לתכנון המרחבי ולניהול תאגידי המים

GISככלי עזר לניהול חברת מים

  פרופ' ראסם חמייסי חוג   

  לגאוגרפיה אוניברסיטת חיפה

  ד"ר גיל שטרסברג

2

 

14.7.16

עקרונות הניהול של משק המים-התשתיות החוקיות (חוקי וכללי המים) והפיסיות

  שמעון טל נציב המים לשעבר

3

 

21.7.16

חדשנות טכנולוגית

ותוכניות מחקריות במסגרת אורייזן 2020

  ד"ר אביטל דרור אהרה

  אילה קרניול איסראד

4

 

28.7.16

 

 

פעילות תקינה בין-לאומית בתחום המים

גלרית/מנהרת תשתיות

  אינג' ירון בן ארי Israel           NEWTech  - מת"י

  אינג' מיקי זק-פוירשטיין גזית

 

5

 

4.8.16

כללי שפכי תעשיה

אחריות משפטית של מנהלים בתחומי סביבה ובטיחות בהקשר של מים וביוב

  עו"ד שירי שפירא גרינולד

  עו"ד צבי לוינסון

סיכום ומשובים

  אינג' ירון בן ארי

 

 

 

 

לפרטים והרשמה