מהנדס/ת העיר
תחום: ניהול ופיקוח
חברה: חסוי
תל אביב והמרכז, שרון
18.6.15
* המודעה רשומה בלשון זכר ומיועדת לגברים ולנשים כאחד
תיאור: גיבוש המדיניות ההנדסית של הרשות וניהול העבודה התכנונית להשגת שיפור איכות החיים של תושבי העיר והשוהים בתחומה. תרגום מדיניות ראש הרשות לתוכנית רב שנתית והכנת תכניות אב בתחומים הנדסיים שונים. אחריות לניהול נכסי העירייה. אחריות על בניית התקציב האגפי וניהולו אחריות כוללת להכנת תכנית עבודה שנתית הכוללת פעילויות אגף ההנדסה לרבות הכנת תכניות פתוח, הכנת פרוגראמות ותכניות מתאר מפורטות , הקמת תשתיות והרחבתן, תכנון לטווח ארוך, טיפול בשינוי ייעודי קרקע ותכנון הפקעות לשטחי ציבור. אחריות לתחומי רישוי בנייה, לרבות אחריות להוצאת היתרי בניה, טופסי 4 ותעודות גמר בניה בעיר בהתאם לחוקים, תקנות ונוהלי העיר. אחריות לאכיפת חוק התכנון והבניה ומעקב אחר הבניה ברשות לאיתור חריגות בניה. אחריות-על בנושא איתור מבנים מסוכנים, קביעת מצב יציבותם ואישור הפעילות המתבקשת כתוצאה מקביעת מבנה כמסוכן . קבלת קהל: יזמים, תושבים ואנשי מקצוע בתחום הבנייה.
דרישות: תואר אקדמי בהנדסה אזרחית או אדריכלות וכן רשום תקף בפנקס המהנדסים והאדריכלים. ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות בעבודה בתחום התכנון והבנייה ברשות מקומית ניסיון בהנדסה עירונית - יתרון ידיעת חוק התכנון והבניה תיקוניו ותקנותיו. ניסיון מוכח בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.