קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
סביבה
אזור:
כל הארץ, תל אביב והמרכז

מכון התקנים הישראלי

קורס התייעלות אנרגטית "להלכה ולמעשה"

אודות הקורס: ההתייעלות האנרגטית תופסת תאוצה בשנים האחרונות, וזאת בשל השילוב בין שני היבטיה המרכזיים: ההיבט הסביבתי - אפשרות ליצור סביבה ירוקה יותר, וההיבט הכלכלי - חיסכון בעלויות.

ממשלות רבות בעולם, וביניהן גם ממשלת ישראל קיבלו לאחרונה החלטות חשובות בתחום ההתייעלות האנרגטית, הציבו יעדים בני מדידה והקצו תקציבים משמעותיים להשגתם. הקורס יציג את יישום ההתייעלות האנרגטית כתהליך מדיד ובר-השגה, ויספק מענה בשלושה היבטים: תפיסתי, תיאורטי ויישומי.

תחילה, נגבש תשתית חשיבתית ע"י חשיפה למגמות בתחום ולנושאים משיקים, כגון אנרגיות מתחדשות וגז טבעי. משם נמשיך להתעמק במספר נושאים מקצועיים שבהם ארגונים יכולים ליישם מגמות של התייעלות כגון: מנועים, מיזוג וקירור, תאורה. 
כדי להבין כיצד הדברים באים לידי ביטוי, יתקיים סיור בארגון שיישם תוכנית מוצלחת להתייעלות אנרגטית. במהלך הקורס יבנה כל משתתף תוכנית להתייעלות אנרגטית עבור הארגון שלו. תהליך העבודה יהיה מובנה, ומגובה בליווי של המרכז המקצועי בקורס, ד"ר דן וינשטוק. כמו כן, יוקדש זמן להקניית כלים להצגה ולשיווקהתוכנית לגורמים הרלוונטיים בארגון.

מרצה: דן וינשטוק.

קהל יעד: ממוני אנרגיה, סמנכלי כספים, תמחירנים, מנהלי אנרגיה, אנשי הנדסה ותפעול, אחראי איכות הסביבה.

מועד תחילת ההדרכה: 19/01/2016.

מספר מפגשים: 5 מפגשים.

סה"כ שעות: 40 שעות.

מיקום הקורס: מכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42, תל אביב.

לפרטים והרשמה