קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
אדריכלות, הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
כל הארץ, תל אביב והמרכז

מכון התקנים הישראלי

קורס בנושא נגישות

אודות הקורס: בתקנות התכנון והבניה ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נקבעו חובות להתקנת אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראיה. אמצעים אלה חיוניים לצורך הימנעות מסכנות ולצורך התמצאות. התקינה של אמצעים אלה נקבעה בתקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6. תקן זה מסדיר את הניגוד המישושי והניגוד החזותי של האמצעים השונים, ואת השיטות למדידתם. התקן כבר נכלל ברויזיה שנערכה לת"י 1918 חלק 2 ואומץ בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בנין), התשע"ד – 2013. בתקנות אלה נקבע שמדידת הניגוד החזותי תיעשה רק בידי מי שעבר הכשרה מתאימה. הציפייה היא שבעתיד הלא רחוק יאומץ התקן בכל התקנות והתקנים שמחייבים ניגוד מישושי וניגוד חזותי. 

במסגרת ההכשרה ילמדו המשתתפים את הדרישות ליישום ניגוד מישושי וניגוד חזותי לפי התקן. בנוסף יוכשרו למדוד החזרות אור ממשטחים ואת האופן שבו יש לחשב את הניגוד החזותי. כמו כן, יילמדו דוגמאות מתקנות הנגישות שבהן נדרש ליישם ניגוד חזותי וניגוד מישושי. בסיום ההכשרה תינתן ע"י מכון התקנים תעודה לכל משתתף על ביצוע ההשתלמות; בנוסף, תינתן תעודת הסמכה למדידת החזרות אור וחישוב ניגוד חזותי לפי תכנית באישור נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. המבחנים בהשתלמות נסמכים רק על החומר הנלמד בה, ואינם דורשים ידע קודם.

מרצה: יהודה מירון.

קהל יעד: מורשי נגישות, מתכננים, אדריכלים, יצרני וספקי אריחים ואמצעי אזהרה והכוונה.

מועד תחילת ההדרכה: 24/11/2015.

מספר מפגשים: 3 מפגשים.

סה"כ שעות: 15 שעות.

מיקום הקורס: מכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42, תל אביב.

לפרטים והרשמה