קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
סביבה
אזור:
תל אביב והמרכז

ממונה תהליך טיפול בפסולת בנייה הריסות, הטמנה ומחזור

קורס ממונה תהליך טיפול בפסולת בנייה

אודות הקורס
בכל שנה נוצרת בישראל כמות עצומה של פסולת בניין ועודפי עפר, המוערכת בכ 5.7 מיליון טון ) 1.7 מיליון פסולת בנין ו 0 מיליון עודפי עפר וחפירה (אשר מרביתם מכילים שיעור ניכר של פסולת בנייה. - פסולת בניין הנה אחד מהמפגעים הסביבתיים הקשים במדינת ישראל.
חלק לא מובטל מפסולת זו מגיע לשטחים הפתוחים של מדינתנו ואזורי טבע ייחודיים נפגעים אנושות. לכן הוחלט בתמיכתם של המשרד להגנת הסביבה והתאחדות בוני הארץ לקיים לראשונה קורס מקצועי
בנושא הריסות הטמנה ומחזור פסולת בניין להקניית ידע בתחום.
ייעוץ אקדמי: עדי מגר
ריכוז: יפעת מאירוביץ יפת יו"ר פורום חברות המחזור

קהל היעד

רישוי ופיקוח ברשויות מקומיות, ממונה איכות סביבה, קבלנים ומנהלי עבודה בתחום ההריסות והשיפוצים, מנהלי פרויקט/עבודה ובעלי אתרי הטמנה ומחזור, אדריכלים ומהנדסי תשתית ובניה.

מטרות הקורס

הקניית ידע ומיומנויות בתחום הטיפול בפסולת הבניין עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה והתמ"ת.

נושאי הקורס

  • מושגי היסוד לתחום פסולת הבניין כולל: הכרות עם חומרים, תקינה וחקיקה, השוואה בין המצב בישראל למצב במדינות העולם ועוד.
  • הדילמות והאתגרים העומדים בפני תחום הריסת המבנים, הטמנת החומרים באתרים מורשים.
  • ההיבט הביצועי: מתכנון לביצוע כיצד לבצע תכנון פרויקט הריסה וכיצד להכין תכנית עבודה תוך - התייחסות לביצוע ההריסה בפועל.
  • הבנת הפן התועלתי והכלכלי והבנת המשמעות הכלכלית בביצוע מחזור פסולת בניין.
  • בטיחות באתר: היערכות והתנהלות בשטח כולל הכרת גורמי הסיכון
  • הבנת החשיבות בשימוש באגרגטים הממוחזרים )תוצרי המחזור של פסולת הבניין(.
  • הכרות עם פרוייקטי תשתית לאומיים בהם שולבו תוצרי מיחזור פסולת בניין.

לפרטים נוספים ולהרשמה לחץ כאן