מנהל תחום חקיקה ותקינה- משרד הבינוי
תחום: משרות מטה
חברה: משרד הבינוי
ירושלים והסביבה
2.8.15
* המודעה רשומה בלשון זכר ומיועדת לגברים ולנשים כאחד
תיאור: ראש תחום חקיקה ותקינה- משרד הבינוי. מכרז מס' 35567
דרישות: ההרשמה למשרה דרך אתר נציבות שירות המדינה- מכרזים. בלבד!!