מפקח כבישים
תחום: ניהול ופיקוח
חברה: כוכב הנדסה
חיפה והצפון
18.6.15
* המודעה רשומה בלשון זכר ומיועדת לגברים ולנשים כאחד
תיאור: מפקח על עבודות הנדסיות בתחום הכבישים
דרישות: תעודת מפקחים או הסדרי תנועה של נתיבי ישראל