משוב על שירותי השמה

מועמד/ת יקר/ה
הנך מתבקש/ת לחוות דעתך על תהליך חיפוש העבודה והשירות של CivilEng,
אנא סמן את המספר התואם לדעתך בכל אחד מההיגדים הבאים.
דעתך הכנה חשובה לנו ביותר.