קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
תל אביב והמרכז

ניהול חוזי ביצוע: שינויים - חריגים - תביעות

חוזים לביצוע פרויקטים הנדסיים הם חוזים מורכבים במיוחד, הכוללים אלפי עמודי מסמכים שרובם הגדול מצורפים לחוזה רק בדרך של הפניה (למפרט הכללי, לתקנים שונים וכדומה) ושיש ביניהם סתירות לא מעטות. המורכבות הזו יוצרת לקבלן זכויות וחובות חוזיות רבות שלעיתים קרובות אין הוא מודע להן או אינו יודע כיצד לממש אותן. תרגום של הזכויות החוזיות הללו ל"שינויים הנדסיים" הינו הדרך היעילה ביותר מבחינת הקבלן להוסיף הכנסות לפרויקט מבלי להוסיף לו הוצאות ובו זמנית הוא גם הדרך הטובה ביותר לקבלן להקטין את סיכוני הפרויקט. מבחינת המזמין, המתכנן, והמפקח- ניהול השינויים הללו הוא מפתח לשליטה בפרויקט ובתקציבו.

הקורס יבהיר את ההבדלים בין עבודות "רגילות" ל"שינויים", יסקור את מסמכי החוזה המוכרים והמוכרים פחות, ואת הזכויות החוזיות הנובעות מהם, ילמד כיצד לחפש ולזהות שינויים, כיצד לכתוב דרישות תשלום בגינם, וכן יציג את הדרכים לטפל בשינויים מערכתיים כדוגמת הארכות משך ביצוע והחשות, שינויי שיטות ביצוע, ירידת תפוקות, וכדומה.
במהלך הקורס יוכלו המשתתפים להציג בעיות חוזיות אמתיות שבהן נתקלו בעבודתם, אשר ינותחו במשותף.

מטרת הקורס

הקורס מקנה כלים יישומיים להגדלת רווחיות הפרויקט באמצעות ניהול נכון של חוזה הביצוע והשינויים החלים בו. הקורס ילמד כיצד להגדיר שינויים, לאתר שינויים וסתירות בחוזה, לכתוב דרישות תשלום בגינן, לכמת ולתמחר אותן. כן יעסוק הקורס בטיפול בדרישות תשלום מערכתיות כדוגמת דרישות לו"ז, דרישות בגין ירידת תפוקות, וכדומה.

קהל היעד

מהנדסים ראשיים, מנהלי פרויקטים ומהנדסי ביצוע בבניה ובתשתית, בעלי ניסיון מעשי בחברות קבלניות- המעוניינים להגדיל את רווחיות הפרויקטים שלהם ולמזמיני עבודה, מתכננים, מנהלי פרויקטים ומפקחים מטעם המזמין המעוניינים לנהל את הסיכונים בפרויקטים שלהם ולהקטין את הסיכון לחריגות תקציביות.

 

מבנה הקורס

6 מפגשים בימי רביעי בין השעות 13:30-17:30, החל מ- 18 באוקטובר 2017 ועד 22 בנובמבר 2017.

הקורס יתקיים באיגוד המהנדסים: בית אמות פלטינום, רחוב אפעל 25, קריית אריה פתח תקווה.

מרכז הקורס: מהנדס אסף מורג.

 

לפרטים נוספים לחץ כאן