קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
כל הארץ

קורס למנהלים בכירים בפרויקטי תשתית

קורס למנהלים בכירים בפרויקטי תשתית

אודות הקורס

אנו מזמינים אותך להיות חלק ממהפכת התשתיות ומתנופת הפיתוח של העשור הקרוב ולהשתתף בקורס הבכיר להקמה ולניהול פרוייקטי תשתית.

תשתיות הן צינור החמצן של המשק הישראלי ומהוות גורם מרכזי בפיתוח כלכלת ישראל, בחיזוקה החברתי ושגשוגה העתידי. היקף ההשקעה הממשלתית בתשתיות עולה מדי שנה ותנופת פיתוח התשתיות ניכרות בכל מקום. בשנים הקרובות יבוצעו בישראל מאות פרויקטים בתחום המים, החשמל, הכבישים, המסילות, המינהור, הולכת גז והסעת המונים, בהיקפים תקציביים של עשרות מיליארדים.

מטרת הקורס הינה לסייע למנהלים בכירים ע"י הקניית ידע, הבנה מולטידיספלינארית ומיומנויות ניהול פרקטיות, בהתייחס להקמה וניהול של פרויקטי תשתית גדולים, הן על סמך מתודולוגיותה -®PMBOK לניהול פרויקטים והן על סמך ניסיון רב בשנים של "נתיבי ישראל" - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ.

סגל המרצים

כל מרצי הקורס הינם אוטוריטות בתחומם, מרצים בכירים ומנוסים המכהנים כמנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי אגפים ויועצים בכירים. המרצה האחראי והמנהל האקדמי של הקורס מטעם נתיבי ישראל הוא אינג' דן ברזילי, ME, PMP, מנכ"ל חברת P.M. Team Ltd.

לרקע נוסף על דן: http://www.pmteam.co.il/dan-barzilay

משך ההדרכה

72 שעות אקדמיות, 8 מפגשים.

תוכנית הקורס

 • מבוא לניהול פרויקטים: מהו פרויקט, מהו ה-®PMBOK, מהו מחזור חיי פרויקט, מי הם בעלי עניין ושחקני מפתח בפרויקט, התמקדות בפרויקטי תשתית
 • תפקידי מנהל הפרויקט, בעלי עניין, מחזור חיי הפרויקט: ייזום ומסמך ייזום, תכנון, ביצוע, מעקב ובקרה וסגירה, מדדי הצלחה
 • תפקיד מנהל הפרויקט, לפי המודל של נתיבי ישראל
 • ניהול תכולה בפרויקט - איסוף דרישות, הגדרת תכולה, יצירת מבנה תכולת עבודה (WBS), אימות תכולה, בקרת תכולה
 • ניהול עלויות ותקציב בפרויקט - אמידת עלויות, קביעת תקציב, בקרת עלויות, כולל שיטת ה-EVM ומדדים פיננסים (BCR, NPV, ROI)
 • היבטי תקציב ותעדוף בחברה נתיבי ישראל
 • מערכות מידע בשירות ניהול הפרויקט
 • ניהול איכות בפרויקטי תשתית
 • אסטרטגיה ומדיניות ניהול בטיחות, תכנון ובקרה, דוגמאות ממערכת מנ"ב
 • סדנת ניהול פיננסי בפרויקטי תשתית: מודלים של PPP, מימון, ניהול פיננסי, יישום מודלים של PPP בסוגי פרויקטים שונים, לרבות גיוס מקורות מהסקטור הפרטי, סגירה פיננסית, עקרונות הסכם, שיטות תשלום, אגרה וכד'
 • ניהול פיננסי – בנושא נקודת מבט של הזכיין
 • סקירה וניתוח מקרה בהתייחס לפרויקט מנהרות הכרמל, אספקטים ניהוליים, בשילוב אספקטים סביבתיים
 • רגולציה והתקשרויות: סוגי מכרזים והתקשרויות לפרויקטי תשתית וכן מנגנונים ומודלים משוכללים במכרזים
 • סוגי התקשרויות ומכרזים (כמויות/DB/מסגרת/זכייני), התמודדות עם הצעות החורגות מהאומדן (הצעות גרעוניות/תכסיסניות/מכרזי כמויות/DB), מנגנון פסילת הצעות, מנגנון עומסים, תמריץ העדר תביעות, סטנדרטיזציה של מסמכים, מאגרי ספקים, מכרזי A+B
 • סקירה וניתוח מקרה פרויקט הקמת קו הרכבת לאילת
 • סקירה וניתוח מקרה פרויקט הנחת תשתיות להולכת גז טבעי
 • ניהול סיכונים בפרויקט - תכנון ניהול סיכונים, זיהוי סיכונים, ביצוע ניתוח איכותי של סיכונים, ביצוע ניתוח כמותי של סיכונים, תכנון מענה לסיכונים, בקרה ומעקב אחר סיכונים
 • סדנת מנהיגות למנהלי תשתיות
 • סיורים וניתוחי מקרים

לפרטים - 035356118, דוא"ל: [email protected] .


אודות המרכז למקצועות הדרך

כחלק מהשאיפה למצוינות מטפחת החברה את כוח האדם המקצועי. בכדי לצמצם את פערי הידע ולהעשיר את עובדי החברה וספקיה, הוקם בשנת 2006 מרכז 'נתיבים' למקצועות הדרך. המרכז פועל תוך מודעות מקצועית וחברתית, בהתאם למדיניות החברה ועל פי עקרונות וסטנדרטים אותם מכתיבה נתיבי ישראל.

מטרות המרכז

לתת מענה מיטבי למימוש המחויבות המקצועית של נתיבי ישראל בכל הקשור לתכנון, פיתוח ואחזקה של רשת הכבישים הבינעירוניים בישראל ולפתח את הידע המקצועי הקיים ולהנחילו לכל העוסקים בתחום - עובדים, ספקים ונותני שירות לחברה.

המרכז פועל תוך שיתוף פעולה מקצועי עם לקוחות החברה וספקיה, באמצעות איגודים מקצועיים ומספק מסלול ההכשרה וההסמכה לספקים ונותני שירות לחברה, בהתאם לתנאי הסף שמכתיבה החברה מעת לעת. פעילות המרכז מכוונת לתהליכי הליבה בחברה ומשולבים בה מומחי תוכן מהאקדמיה ומהסקטור העסקי בתחומי העשייה של החברה.

קוים מנחים בהפעלת המרכז

המרכז פועל בהתאם למדיניות החברה ועל פי עקרונות וסטנדרטים שלה ופעילותו מכוונת לתהליכי הליבה בחברה. בפעילויות הלמידה משולבים מומחי תוכן מהאקדמיה ומהסקטור העסקי בתחומי העשייה של החברה. המרכז משמש גורם מכשיר ומסמיך את ספקי ונותני השירות של החברה, בהתאם לתנאי הסף שמכתיבה החברה מעת לעת.