קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
כל הארץ, תל אביב והמרכז

עריכת מסמכי מכרז 2016

מרכז השתלמויות של איגוד המהנדסים

מודיע על קורס בנושא: עריכת מסמכי מכרז 2016

8 מפגשים בימי חמישי בין השעות 13:00 - 09:00  החל מ- 2 ביוני 2016 עד- 21 ביולי 2016

מרכז הקורס: מהנדס יובל למפל

הקורס יתקיים באיגוד המהנדסים: בית  אמות פלטינום, רחוב אפעל 25, קריית אריה פתח תקווה

רקע

אחד הכשלים העיקריים במימוש  פרויקטים בבנייה ותשתיות, הינו בהכנת מסמכי מכרז לקויים, הגורמים לאי עמידה במסגרת הפרויקטים המתוכננים ולחוסר כלכליות. משאבים רבים מתבזבזים בוויכוחים בין הצדדים החתומים על החוזים ובין המעורבים בהקמת הפרויקטים, כאשר לעיתים מגיעים לבוררות או לבתי המשפט.

המרצים שנבחרו הינם בעלי וותק מקצועי רב ומגוון בהם:מרצים מתחום הבנייה, עורך דין, אדריכלים, מהנדסים מנהלי פרויקטים, עורך מכרזים, עורך  מפרטי הבטחה ובקרת איכות, עורך מפרטים ויועץ בטיחות באתרי בנייה.

מטרת הקורס

הקנייה והעשרת ידע בקרב המהנדסים והעוסקים בבנייה ובתשתיות, בהכנת מסמכי מכרזים וחוזים עם תרגול מעשי בכתיבת  מסמכי המכרזים, למניעת או צמצום כשלים אלו.

קהל היעד

מנהלי פרויקטים בבנייה, מהנדסי תשתיות, מהנדסי תפעול ואחזקה, מהנדסי מבנים, אדריכלים, קבלנים, בונים ויזמים.

תכנית הקורס

מפגש

תאריך

שעות

נושא

מרצה

1

 

 

 

2.6.16

 

09:00-09:15

 

דברי פתיחה

 

 מהנדס יובל למפל

 

09:15-10:45

מסמכי המכרז כלליים, חוזה מדף 3210, כתבי כמויות, תכניות, מסמך ו'

מהנדס יובל למפל

מפרט בין משרדי " האוגדן הכחול" – פרק מוקדמות-  00

11:00-13:00

חוזה FIDCוהשוואה לחוזה מדף 3210

מהנדס רוני בן אריה

2

 

9.6.16

09:00-13:00

חוק חובת המכרזים, עקרונות דיני מכרזים והשלכותיהן על מסמכי המכרז

עו"ד ניר נחום

3

 

16.6.16

09:00-10:45

חוזה ומכרז בשיטה מסורתית / אופן הכנת מסמכי מכרז

מהנדס קובי גמזו

11:00-13:00

חוזה ומכרז בשיטת תכנון- ביצוע

אדריכל דוד שלסקי

הדגשים במפרטים טכניים בבנייה ובעבודות גמר

4

 

23.6.16

09:00-13:00

 

תרגיל כתיבת מכרז – מסמך ג'1- מוקדמות

מהנדס יובל למפל

 

5

30.6.16

09:00-10:45

אתיקה מקצועית

ד"ר יואב סרנה

11:00-13:00

ניתוח ואומדן עלויות לשיטות ההתקשרות השונות

מהנדס דוד גת

6

7.7.16

09:00-10:45

מקורות מידע: חוקים, תקנות, תקנים, מידע מסחרי

מהנדסת אלה בן נון

11:00-13:00

אופני מדידה וכתבי כמויות

מהדס אייל רז

7

14.7.16

09:00-10:45

המכרז והחוזה מנקודת מבטו של הקבלן המבצע

מהנדס עובדיה אגסי

11:00-13:00

מסמכי חוזה מנקודת מבטו של מהנדס ביצוע

מהנדס אייל רז

8

21.7.16

09:00-12:30

תרגיל כתיבת מכרז – מסמך ג' 2 – מפרט טכני מיוחד

מהנדס יובל למפל

12:30-13:00

משוב, סיכום קורס וחלוקת תעודות

מהנדס יובל למפל

 

 

 

לפרטים והרשמה