קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
אזור:
תל אביב והמרכז

קורס "אוטם מורשה" כחלק מתהליך להסמכת קבלני איטום

פתיחת הקורס ביום רביעי, ה' בחשוון תשע"ח, 19.03.2018, 16:30-20:30.

סה"כ 20 מפגשים אחת לשבוע בהתאם לתוכנית הלימודים (95 שעות אקדמאיות).

הלימודים יתקיימו במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי, בחיים לבנון 42 תל אביב (3 מפגשים יתקיים במרכז הבנייה הישראלי).

 

רקע

מכון התקנים הישראלי ומכללת מרכז הבנייה הישראלי שמחים לבשר על פתיחת מחזור נוסף של קורס "אוטם מורשה", המעניק תעודה אישית למשתתף וכן מהווה חלק מתהליך הסמכת קבלני איטום. מכון התקנים הישראלי, בהיותו הגוף הממלכתי המוסמך להסמיך גופים ציבוריים או פרטיים החליט לתרום את חלקו בהקמת מערכת הסמכה לקבלני איטום, האמורה לשפר את איכות ביצוע המלאכה. בשלב הראשון הוחלט להתמקד בקבלני איטום גגות שטוחים ביריעות ביטומניות משופרות בפולימר והמיושמות בהלחמה. שיטת איטום זו היא הנפוצה ביותר בעולם וגם בישראל. בנוסף לאיטום ביריעות ביטומניות יילמדו נושאי איטום שונים ורבים, לרבות טכנולוגיות ושיטות איטום מגוונות (הכוללות חומרים במריחה, התזה, הזרקה וכו'). איטום הבניין הוא בין הנושאים הבעייתיים ביותר בענף הבנייה והגורם העיקרי לכשל הוא ביצוע לקוי. רוב התביעות בבתי המשפט בגין ליקויי בנייה הן בגלל בעיות איטום. מטרת ההסמכה היא להעלות את איכות הבנייה ולהפחית את היקף ליקויי הבנייה בתחום האיטום. רשימת הקבלנים שעברו בהצלחה את המבחן העיוני והמעשי תופץ לחברי התאחדות הקבלנים - והבונים, ל-2750 תלמידי קורס בנה ביתך בתבונה של מכללת מרכז הבנייה הישראלי ול-740 חברי מרכז האדריכל של מרכז הבנייה הישראלי. 

 

תוכן 

ניהול איכות האיטום: פרק זה מתמקד בעיקרו בתחום מערכת האיכות, הדרישות מהמערכת ע"י החברות לאיטום גגות שטוחים מבטון – נוהל מת"י ת.ת. 1752 והכנת תיק מוצר.
 
מלאכת האיטום: פרק זה מתמקד בנושאים המקצועיים גם באופן תיאורטי וגם באופן מעשי. בחלק הראשון ילמדו הנושאים הבאים: דרישות ממערכת איכות המופעלות אצל חברות לאיטום גגות שטוחים, חומרים ביטומנים חמים וקרים ודרך יישומם, יריעות ביטומניות מושבחות בפולימרים, איטומים פולימרים חדישים, איטומים על בסיס צמנט מסוגים שונים ועוד. בנוסף לעבודות האיטום ידובר על פיקוח ובטיחות, פרטי ביצועו ועוד. בחלק השני יתמקדו בישום והדגמות באופן מעשי.

חברי "התאחדות בוני הארץ" ועובדיהם העומדים בכללי הזכאות מטעם "הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל" יכולים לקבל השתתפות במימון הקורס של עד 75% מעלותו. לצורך בדיקת הזכאות יש להגיש בקשה באמצעות הטופס הממוחשב אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט: www.hakeren.co.il  (בעמוד "הכשרות מקצועיות").

לפרטים נוספים נא לפנות אל איילת אטון בטלפון: 09-9621702.

 

לפרטים והרשמה