קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
אזור:
תל אביב והמרכז

קורס בקרי בנייה (תכן וביצוע בנייה) מספר 12

מינהל התכנון מבקש לקבל בקשות להשתתפות בקורס לבקרי מבנים בשיתוף בריטי-ישראלי, כחלק מהקמת התשתיות הלאומית להקמת מכוני הבקרה לתחום הבנייה במדינת ישראל.

בקרת תכן ובקרת ביצוע הבנייה – כחלק בלתי נפרד מהליכי הרישוי והבנייה – הן פעולות שיוחדו למכוני הבקרה, לפי פרק ה' 3 בחוק התכנון והבנייה התשע"ד (2014), במטרה להביא לשיפור באיכות הבנייה.

המכונים, אשר החלה הסמכתם על ידי מינהל התכנון (משרד האוצר) והרשות להסמכת מעבדות לפי החוק, פועלים באמצעות בקרים ובקרים מורשים.

בקר מבנים הוא מקצוע חדש בישראל, ולכן יזם מינהל התכנון קיומו של קורס, בשיתוף פעולה עם ארגון יRICSי (Royal Institution of Chartered Surveyors) הבריטי להכשרת עתודת בקרי תכן וביצוע, אשר ינחיל את בסיס הידע התיאורטי והיישומי הרלבנטי לבקרת תכן ובקרת ביצוע, תוך יישור קו עם הרמה והמיומנויות הנדרשות לבקרי תכן וביצוע בעולם.

כחלק בלתי נפרד מהקורס יעברו משתתפיו סדנת סימולצייה בבקרה על תכן וביצוע הבנייה בבריטניה.

 

הקורס מיועד למועמדים איכותיים בעלי כשירויות רלבנטיות לקורס, קרי, אנשי מקצוע בעלי ניסיון מקצועי ופרקטי מתאים.

להלן תנאי הסף להגשת מועמדות להשתתפות:

  • אדריכל/מהנדס מתחום הבנייה בעל תואר ממוסד אקדמי מוכר.
  • רישיון אדריכל/מהנדס בתוקף.
  • 3 שנות ניסיון מוכח ומוצלח בתכנון ובנייה, לרבות ליווי תכנון של שלושה מבנים.
  • ידיעת השפות האנגלית והעברית על בוריין.

פירוט מדויק של דרישות ותנאי ההשתתפות בקורס נמצא במסמך המלא של הקול הקורא, אותו ניתן לקבל בקישור שלהלן.

המועד האחרון להגשת מסמכים הוא יום א', 27.05.2018  בשעה 9:00 בבוקר.

 

לתשומת הלב:

  • יתכנו עיכובים בשל מערכות אבטחת מידע ועל כן מוצע להיערך בהתאם ולשלוח ההצעה מבעוד מועד.
  • הצעה שתגיע באיחור או שתגיע בלתי חתומה, בחתימה אישית של המציע, כנדרש – לא תיבדק.
  • כמו כן, הצעה שלא תוגש בשלמותה עלולה להביא לפסילת ההצעה על הסף.
  • במקרה של סתירה בין האמור במודעת פרסום זו לבין האמור במסמכי הקול הקורא, יגבר האמור בקול הקורא.

 

מועד מתוכנן לפתיחת הקורס: יום ד', 27.06.2018.

 

לפרטים נוספים והרשמה: לחצו כאן