קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
אזור:
כל הארץ

קורס הכרת התקן להתקנת מערכות גילוי אש ת"י 1220

אודות הקורס
 
בשנת 2014 יצאה מהדורה חדשה של תקן 1220 חלק 3, מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות. מהדורה זו
שונה באופן מהותי מהמהדורה הקודמת .
השינויים במהדורה מתבטאים הן בשוני לגבי דרישות ספציפיות והן בהרחבה לגבי סוגי המבנים והטכנולוגיות אליהן התקן
מתייחס .
 
מטרות הקורס
 
הכרת דרישות ת"י 1220 חלק -3 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות
דגש על השינויים החדשים
 
נושאי הקורס
 
  • מושגים בסיסיים: סוגי רכזות, סוגי גלאים
  • עולם התקינה והכרת הנחיות תקן 1220 , חלק 3
  • תכנון מערכות גילוי אש בתקרה ישרה ומשופעת
  • זיהוי אילוצים באתר ואופן פתרונם
  • תיעוד וסימון
  • סיור בחדר שרפות
קהל היעד
 
מתקיני מערכות גילוי אש המעוניינים להתעדכן בדרישות התקן החדש
 
הקורס מוכר כ 4 ימי כשירות לממונה בטיחות מטעם המפקח על העבודה
 
 

 

לפרטים והרשמה