קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
כל הארץ

קורס הסמכה לממונה אנרגיה משרד האנרגיה והמים

אודות הקורס

על פי תקנות משרד האנרגיה התשתיות הלאומית: על כל מפעל צרכן, שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך
מזוט בשנה (חשמל דלקים גפ"ם ומוצרי אנרגיה אחרים 1 קוט"ש שווה ל 260- גרם מזוט) ועל כל תאגיד ללא קשר לכמות צריכת האנרגיה
שלו, למנות אחראי לקידום צריכה יעילה של אנרגיה.
ממונה אנרגיה שיוכשר על ידינו מאושר ע”י משרד התשתיות הלאומיות לאחר שישתתף בקורס ממונה אנרגיה וסיים בהצלחה.

 

התקנות מאפשרות לנציג המשרד לנקוט בסנקציות כנגד מפעל או תאגיד, במידה ואינו ממלא את התקנות.
 
מטרות הקורס
 
הקורס מספק למשתתפיו ערכת כלים ייחודית ושלמה בנושאים מגוונים בניהול ושימור אנרגיה,
עם דגש מיוחד על ישום טכנולוגיות חדשות לחיסכון באנרגיה ואנרגיות מתחדשות.
באמצעות כלים אלו יוכל בוגר הקורס לגרום לצמצום הוצאות האנרגיה, לחיסכון בשריפת דלקים, לצמצום פליטת מזהמים,
זאת תוך שמירת איכות האנרגיה המסופקת לארגון.
 
נושאי הקורס
 
מערכות להפקת אנרגיה משריפת דלקים
מערכות ומתקנים להפקת אנרגיה חשמלית
מערכות ומתקנים להפקת אנרגיה מתחדשת
מערכות ומתקנים להובלת אנרגיה
מערכות ומתקנים לאגירה ושימור האנרגיה
 
קהל יעד
 
ממוני בטיחות, מנהלי אחזקה, מנהלי איכות, מנהלי ייצור, מהנדסים בתחום, אנשי אבטחת ובקרת איכות, ועובדים
בדרגים טכניים וניהוליים העוסקים בנושאי איכות הסביבה ואנרגיה.