קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
תל אביב והמרכז

קורס התקני תנועה ובטיחות

תא תנועה ותחבורה מודיע על: קורס התקני תנועה ובטיחות.

מרכזת הקורס: ד"ר ויקטוריה גיטלמן.

יוזם הקורס: מהנדס יהודה אריה.

התקני תנועה ובטיחות הם חלק מהסדרי תנועה כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות התעבורה. קרוב לשני עשורים פועלת בישראל הועדה הבין-משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות, כאשר תפקידה לקבוע תנאים לאישור ולשימוש של התקני תנועה ובטיחות, ולבחון התאמתם של התקנים שונים לתנאים שנקבעו.

הוועדה מנהלת רשימה של התקנים המאושרים לשימוש, כאשר כלל גורמי הביצוע של תשתיות הדרכים בישראל מחויבים להשתמש בהתקנים מרשימה זו בלבד. לצד רשימת ההתקנים המאושרים, פורסמו הנחיות ומפרטים מקצועיים ליישום ולהטמעה של סוגי ההתקנים. בקורס, יוצגו חידושים והתפתחויות מהשנים האחרונות.

הקורס יועבר ע"י יועצים מקצועיים של הוועדה והוא יתייחס לכלל קבוצות ההתקנים הנמצאים ברשימה המאושרת.

מטרת הקורס: לרענן, להעמיק את הידע ולתת כלים מקצועיים מעשיים בתכנון וביצוע נכון בקבוצות שונות של התקני תנועה ובטיחות קבועים וזמניים המאושרים בישראל

קהל היעד: מהנדסי תנועה ותחבורה ומנהלי פרויקטים בתחום התחבורה, המעוניינים לעדכן ולהרחיב את השכלתם המקצועית בכל הקשור לשימוש בהתקני תנועה ובטיחות בעזרת מרצים מומחים מהשורה הראשונה בישראל.

להרשמה ופרטים נוספים