קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
כל הארץ, תל אביב והמרכז

קורס לבקרי תֶּכֶן וביצוע הבנייה

מינהל התכנון מבקש לקבל בקשות להשתתפות בקורס בשיתוף בריטי-ישראלי, כחלק מהקמת התשתיות הלאומית להקמת מכוני הבקרה לתחום הבנייה במדינת ישראל.

בקרה על תכן וביצוע בנייה היא תחום הליבה ההכרחי לקיומם של מכוני הבקרה,  אשר יוקמו במדורג במשך השנים הקרובות, לאור החלטות הממשלה ותיקון מס' 101 לחוק התכנון והבנייה התשע"ד (2014), במטרה להביא לשיפור באיכות הבנייה באמצעות מכוני בקרה עצמאיים אשר יוסמכו על ידי משרד האוצר והרשות להסמכת מעבדות. 

לשם כך, יזם מנהל התכנון קיומו של קורס, בשיתוף פעולה עם ארגון יRICSי (Royal Institution of Chartered Surveyors) הבריטי להכשרת עתודת בקרי תכן וביצוע, אשר ינחיל את בסיס הידע התיאורטי והיישומי הרלבנטי לבקרת תכן ובקרת ביצוע, תוך יישור קו עם הרמה והמיומנויות הנדרשות לבקרי תכן וביצוע בעולם.

הקורס מיועד למועמדים איכותיים בעלי כשירויות רלבנטיות לקורס, קרי, אנשי מקצוע בעלי ניסיון מקצועי ופרקטי מתאים.

להלן תנאי הסף להגשת מועמדות להשתתפות:
א. אדריכל/מהנדס מתחום הבנייה בעל תואר ממוסד אקדמי מוכר.
ב. רישיון אדריכל/מהנדס בתוקף.
ג. 3 שנות ניסיון מוכח ומוצלח בתכנון ובנייה. 
ד. ידיעת השפות האנגלית והעברית על בוריין.

פירוט מדויק של דרישות ותנאי ההשתתפות בקורס נמצא במסמך המלא של הקול הקורא, אותו ניתן לקבל בקישור להלן: קול קורא - קורס לבקרי תכן וביצוע בנייה

מועד אחרון להגשת מסמכים: יום ב', 30.1.2017 , בשעה 09:00 בבוקר

מועד מתוכנן לפתיחת הקורס: 1.3.2017

לפרטים והרשמה