קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
אדריכלות, הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
תל אביב והמרכז

קורס להסמכת קבלני איטום כחלק מתהליך "אוטם מורשה"

הקורס בשיתוף מכון התקנים ומכללת מרכז הבנייה הישראלי.

מכון התקנים הישראלי ומכללת מרכז הבנייה הישראלי שמחים לבשר על פתיחת מחזור נוסף של קורס "אוטם מורשה" כחלק מתהליך הסמכת קבלני איטום.

מכון התקנים הישראלי, בהיותו הגוף הממלכתי המוסמך להסמיך גופים ציבוריים או פרטיים החליט לתרום את חלקו בהקמת מערכת הסמכה לקבלני איטום, האמורה לשפר את איכות ביצוע המלאכה.

בשלב הראשון הוחלט להתמקד בקבלני איטום גגות שטוחים ביריעות ביטומניות משופרות בפולימר והמיושמות בהלחמה. שיטת איטום זו היא הנפוצה ביותר בעולם וגם בישראל. בנוסף לאיטום ביריעות ביטומניות יילמדו נושאי איטום שונים ורבים, לרבות טכנולוגיות ושיטות איטום מגוונות.

איטום הבניין הוא בין הנושאים הבעייתיים ביותר בענף הבנייה והגורם העיקרי לכשל הוא ביצוע לקוי. רוב התביעות בבתי המשפט בגין ליקויי בנייה הן בגלל בעיות איטום.

מטרת ההסמכה היא להעלות את איכות הבנייה ולהפחית את היקף ליקויי הבנייה בתחום האיטום.

רשימת הקבלנים שעברו בהצלחה את המבחן העיוני והמעשי תופץ לחברי התאחדות הקבלנים והבונים, ל- 2,750 תלמידי קורס בנה ביתך בתבונה של מכללת מרכז הבנייה הישראלי ול- 740 חברי מרכז האדריכל של מרכז הבנייה הישראלי.

בעקבות הצלחתם של מחזורי הקורסים הראשונים החליטה הועדה העורכת את המפרט הבינ-משרדי כולל הפרק לאיטום 05 , כי החל מה- 01.01.2005 עבודות איטום יבוצעו עבורם אך ורק על ידי  "קבלני איטום מוסמכים" לפי ת.ת.1752.

 

ההסמכה מתבצעת בשלבים הבאים:

שלב 1 

השתתפות בקורס מקצועי, בו יילמדו הנושאים הבאים:

 • ניהול איכות האיטום: פרק זה מתמקד בעיקרו בתחום מערכת האיכות, הדרישות מהמערכת ע"י החברות לאיטום גגות שטוחים מבטון - נוהל מת"י ת.ת. 1752 והכנת תיק מוצר.
 • מלאכת האיטום: פרק זה מתמקד בנושאים המקצועיים גם באופן תיאורטי וגם באופן מעשי.

בחלק הראשון ילמדו הנושאים הבאים: דרישות ממערכת איכות המופעלות אצל חברות לאיטום גגות שטוחים, חומרים ביטומנים חמים וקרים ודרך יישומם, יריעות ביטומניות מושבחות בפולימרים, איטומים פולימרים חדישים, איטומים על בסיס צמנט מסוגים שונים ועוד. בנוסף לעבודות האיטום ידובר על פיקוח ובטיחות, פרטי ביצועו ועוד. בחלק השני יתמקדו בישום והדגמות באופן מעשי.

תנאים לקבלת תעודת הגמר

 1. בסוף הקורס תיערכנה בחינות מסכמות בתיאוריה ובמעשה, והמסיימים בהצלחה יקבלו תעודת משתתף בקורס אוטם מורשה.
 2. עובדי איטום בהחלמת יריעות ביטומניות אשר עברו בהצלחה את הבחינות ואת מספר השיעורים המינימלי (80% מסה"כ השיעורים) יקבלו תעודת "אוטם מורשה".

על התלמיד להביא אישורים על כך שהוא עובד קבוע בהלחמת יריעות כבר עם הירשמו לקורס. משתתפים בקורס שקיבלו תעודת משתתף, יוכלו להמיר את התעודה הזו בתעודת "אוטם מורשה", לאחר סטאז' קצר של מספר ימים, ללא תשלום נוסף.

מתכונת הקורס

19 מפגשים שבועיים, יום שני בין השעות 16:30-20:30. סה"כ 76 שעות. חשוב לציין שהשתתפות בקורס הינה תנאי להמשך תהליך ההסמכה!

מיקום הקורס

תל אביב

שלב 2

הטמעת הנושא בחברות, הכנה ויישום של נוהלי איכות והקמת מערכת איכות בחברות.

שלב 3

ביצוע של מבדק איכות ע"י אגף לאיכות והסמכה, מבדק תהליך באתר ובדיקת מפרטים טכניים ע"י המעבדה לחומרי בניין במכון התקנים.

שלב 4

אישור החברות ע"י ועדה מקצועית לבנייה של מכון התקנים, שהיא הוועדה הציבורית המוסמכת להמליץ על הסמכת קבלני איטום. בנוסף לוועדה זו, תאשר "מנהלת תו-תקן" את ההסמכה הסופית.

שלב 5

לאחר קבלת הסמכה, תערכנה בדיקות תקופתיות שנתיות שתכלולנה מבדקי איכות בחברות ובדיקות של ביצוע איטום באתרים.

מה קורה כיום בענף ?

מקצוע האיטום, כמו שאר מקצועות הבנייה בישראל, פרוץ לחלוטין וכל אדם חסר ניסיון ככל שיהיה יכול להכריז על עצמו כ"קבלן איטום" ולהתחרות בקבלנים מנוסים, תוך גרימת ליקויי בנייה משמעותיים, הורדת מחירים ללא אחראיות וגרימת הפסדים כספיים לבעלי בתים. תופעות אלה פוגעות בענף האיטום ומוציאות שם רע לבעלי המקצוע העוסקים בתחום. התוצאה היא פגיעה ישירה בפרנסתם של קבלני האיטום האיכותיים.

מדוע כדאי להיות מוסמך ?

מוסמך באיטום גגות שטוחים אשר יסיים את התהליך ייהנה מהיתרונות הבאים:

 • להיות קבלן מוסמך ומועדף במשרדי ממשלה.
 • יכולת משופרת להתפרנס ולזכות בעבודות בזכות הכללתו ברשימת המוסכמים אשר תופץ ע"י מרכז הבנייה הישראלי לבונים פרטיים,  אדריכלים,  רכזי בנייה בקיבוצים, יזמים, חברות בנייה וכ"ו.  
 • אפשרות להצטרף כחבר במועדון מקצועי לקבלני איטום ובידול מקבלנים שאינם נכללים ב"מועדון".
 • קשר ישיר עם מרכז הבנייה הישראלי וספקים בתחום.
 • קבלת תעודת הסמכה של מכון התקנים הישראלי.
 • עדיפות לביצוע עבודות אצל קבלנים החברים בהתאחדות הקבלנים והבונים.
 • ידע מקצועי מעמיק ועדכני.

מחיר הקורס (שלב 1)

4,598 ₪,לא כולל מע"מ.   

עלות הסמכה

5,538 ₪ + מע"מ.

לפרטים והרשמה