קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
תל אביב והמרכז

קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

רקע כללי

מוסדות חינוך רבים ממוקמים במבנים ובחצרות שאינם עומדים בדרישות הבטיחות המצוינות בחוזר מנכ"ל להבטחת הבטיחות במוסדות חינוך. תהליך הרישוי למוסדות אלה כרוך בעריכת מבדק בטיחות מקצועי. מבדק זה נותן מענה לשאלה האם הפערים הקיימים בין התשתית שבה ממוקם המוסד החינוכי לבין המפורט בחוזר מנכ"ל עלולים להוות מקור סכנה לשוהים במוסד.

משרד החינוך, האגף הבכיר לביטחון, שעת חרום ובטיחות סביבתית, ממליץ כי ההתקשרות לביצוע מבדק בטיחות תהיה עם בוגרי הקורס, וזאת כדי להבטיח כי מבדקי הבטיחות יהיו מקצועיים ויעמדו בדרישות משרד החינוך.

 

מטרות הקורס

הכשרת עורכי מבדקים לפי תכנית שאושרה על ידי משרד החינוך.

 

נוושאי הקורס

 • יסודות ניהול הבטיחות והסיכונים
 • תורת הסיקור והמבדק
 • היבטים משפטיים
 • חוקים ותקנות בבטיחות ובגיהות
 • תקנים בבטיחות ובגיהות
 • מניעת דלקות
 • מתקני משחקים ומתקני ספורט
 • יישום בטיחות במערכות החינוך בישראל
 • מבדקים במערכות חינוך
 • התחקיר הבטיחותי
 • סוגיות של אחריות לבטיחות

 

קהל יעד 

ממונה על הבטיחות בעבודה, מהנדסים במקצועות ההנדסה השונים,  הנדסאים במקצועות ההנדסה השונים ובעלי ניסיון ניהולי מתאים.

לפרטים והרשמה