קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
אזור:
תל אביב והמרכז

קורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

תיאור הקורס

מוסדות חינוך רבים ממוקמים במבנים ובחצרות שאינם עומדים בדרישות הבטיחות המצוינות בחוזר מנכ"ל להבטחת הבטיחות במוסדות חינוך.

תהליך הרישוי למוסדות אלה כרוך בעריכת מבדק בטיחות מקצועי. מבדק זה נותן מענה לשאלה האם הפערים הקיימים בין התשתית שבה ממוקם המוסד החינוכי לבין המפורט בחוזר מנכ"ל עלולים להוות מקור סכנה לשוהים במוסד.

משרד החינוך, האגף הבכיר לביטחון, שעת חרום ובטיחות סביבתית, ממליץ כי ההתקשרות לביצוע מבדק בטיחות תהיה עם בוגרי הקורס, וזאת כדי להבטיח כי מבדקי הבטיחות יהיו מקצועיים ויעמדו בדרישות משרד החינוך.

 

מה נלמד?

 • יסודות ניהול הבטיחות והסיכונים.
 • תורת הסיקור והמבדק.
 • היבטים משפטיים.
 • התחקיר הבטיחותי.
 • מתקני משחקים ומתקני ספורט.
 • יישום בטיחות במערכות החינוך בישראל.
 • חוקים ותקנות בבטיחות ובגיהות.
 • תקנים בבטיחות ובגיהות.
 • מניעת דלקות.
 • סוגיות של אחריות לבטיחות.
 • מבדקים במערכות חינוך.

מרכז הקורס: אינג' אלכס אוסטרניק, יועץ בטיחות של משרד חינוך, מנהל מקצועי בקורס מנהלי בטיחות במוסדות חינוך ובקורס עורכי מבדקי בטיחות במוסדות חינוך. 

 

קהל היעד

ממונה על הבטיחות בעבודה, מהנדסים במקצועות ההנדסה השונים, הנדסאים במקצועות ההנדסה השונים ובעלי ניסיון ניהולי מתאים.

 

הבהרות ודרישות קדם

 • ההרשמה לקורס מחייבת את הנרשם/ת להימנות עם אחד מבעלי המקצועות האלה: אדריכל, ממונה בטיחות ו/או הנדסאי במקצועות הטכניים.
 • יש להעביר העתק תעודה בהרשמה.

 

איפה ומתי?

פתיחת הקורס ביום ה', 04.10.2018, בין השעות: 20:30 - 16:30.

הקורס יתקיים במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב.

מתכונת הקורס: 40 מפגשים אחת לשבוע בימי ראשון, סה"כ 213 שעות, בין התאריכים 04.10.18 - 01.08.19.

לפרטים והרשמה