קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
תל אביב והמרכז

קורס עורכי מבדקי בטיחות למוסדות חינוך

פתיחה ביום חמישי, כ"ט בתשרי תשע"ח, 19.10.2017, בין השעות: 16:30-20:30

מתכונת הקורס היא 40 מפגשים אחת לשבוע (213 שעות אקדמאיות)

המפגשים יערכו במכון התקנים הישראלי , חיים לבנון 42 תל אביב

מידע כללי

מוסדות חינוך רבים ממוקמים במבנים ובחצרות שאינם עומדים בדרישות הבטיחות המצוינות בחוזר מנכ"ל להבטחת הבטיחות במוסדות חינוך. תהליך הרישוי למוסדות אלה כרוך בעריכת מבדק בטיחות מקצועי. מבדק זה נותן מענה לשאלה האם הפערים הקיימים בין התשתית שבה ממוקם המוסד החינוכי לבין המפורט בחוזר מנכ"ל עלולים להוות מקור סכנה לשוהים במוסד. 

משרד החינוך, האגף הבכיר לביטחון, שעת חרום ובטיחות סביבתית, ממליץ כי ההתקשרות לביצוע מבדק בטיחות תהיה עם בוגרי הקורס, וזאת כדי להבטיח כי מבדקי הבטיחות יהיו מקצועיים ויעמדו בדרישות משרד החינוך.

נושאי הקורס

·         יסודות ניהול הבטיחות והסיכונים
·         תורת הסיקור והמבדק
·         היבטים משפטיים
·         חוקים ותקנות בבטיחות ובגיהות
·         תקנים בבטיחות ובגיהות
·         מניעת דלקות
·         מתקני משחקים ומתקני ספורט
·         יישום בטיחות במערכות החינוך בישראל
·         מבדקים במערכות חינוך
·         התחקיר הבטיחותי
·         סוגיות של אחריות לבטיחות

הבהרות ודרישות קדם

ההרשמה לקורס מחייבת את הנרשם/ת להימנות עם אחד מבעלי המקצועות האלה: אדריכל, ממונה בטיחות ו/או הנדסאי במקצועות הטכניים. יש להעביר העתק תעודה בהרשמה.
 
לפרטים והרשמה