קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
תל אביב והמרכז

קורס עקרונות התייעלות אנרגטית וניהול אנרגיה

פתיחת הקורס ביום רביעי,  12.09.2017 8:30-16:30

סה"כ 5 מפגשים אחת לשבוע בהתאם לתוכנית הלימודים

הלימודים יתקיימו במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי, בחיים לבנון 42 תל אביב

 

רקע כללי 

בעקבות התייקרות החשמל והדלקים והחמרה בדרישות תקנות האנרגיה ואיכות הסביבה להקטנת צריכות אנרגיה מחד , ומאידך -עליה בהיקף תמריצים ממשלתיים להטמעת אמצעים להתייעלות אנרגטית ,חלה עליה במודעות ארגונים וחברות  ISO לכדאיות הכלכלית והסביבתית של הטמעת פרויקטים להתייעלות אנרגטית ומערכות ניהול אנרגיה כדוגמת תקן 50001. לצורך איתור ומימוש הפוטנציאל להתייעלות וחיסכון באנרגיה בארגון ,נדרשת למנהלים בתחומי התפעול ,אחזקה ,איכות  וכספים ,הבנה של טכנולוגיות יעילות אנרגטית ,מערכות ניהול אנרגיה וניתוח כדאיות כלכלית של הטמעתן .הבנה זו  תאפשר להם להתניע ,להוביל ולנטר תהליכי התייעלות אנרגטית והטמעת מערכות ניהול אנרגיה.

מטרות הקורס 

הקניית סט הכלים הדרוש להבנה וניהול של תהליכי הטמעת טכנולוגיות ,שינויים תפעוליים ומערכות ניהול אנרגיה  , המביאים לחיסכון בצריכות ובעלויות האנרגיה .הכרות עם מגוון טכנולוגיות לחיסכון באנרגיה ומערכות ניהול אנרגיה (ISO ) ,באמצעות הסברה והדגמה בכתה ובסיורי שטח של מושגים ,עקרונות ,שיטות עבודה וחישובי כדאיות וכן כללי  50001 אצבע ותובנות

נושאי הקורס 

כלים לאיתור פוטנציאל להתייעלות אנרגטית: סקרי אנרגיה, פעילות ממונה אנרגיה, ניטור צריכת אנרגיה

עקרונות תקן ISO50001 (מערכות ניהול אנרגיה)

עקרונות פעולה, דוגמאות וכללים להתייעלות במערכות השונות: מנועים, מיזוג אוויר, תאורה, משאבות דחיסה, מערכות לניטור ובקרה.

ניתוח כדאיות טכנו-כלכלית ואמצעים למימון פרויקטים.

סיור לימודי להכרת טכנולוגיות ופרויקטים שמומשו.

 

מי המרצים 

רפאל סלוק ,מנהל תחום התייעלות אנרגטית בחברת  אקוטריידרס ,יועץ בתחום התייעלות אנרגטית ואנרגיות  מתחדשות במשרד האנרגיה ובמשרד להגנת הסביבה ,מהנדס שנות נסיון  20 מכונות ובעל תואר שני במנהל עסקים ,עם מעל בפיתוח מערכות אנרגיה וניהול פרויקטים בתחומי אנרגיה  , ואנרגיות מתחדשות .בעל התמחות במערכות מיזוג ומערכות סולאריות ,ובעל תעודת בודק מוסמך לצ'ילרים ולמערכות שאיבה  , .CMVPוכן תעודת 

קהל יעד 

מנהלים ועובדים בתחומי תפעול ,תחזוקה ,איכות  , כספים ורכש ,העתידים להיות מעורבים בתהליכי  התייעלות ארגונית בכלל והתייעלות אנרגטית בפרט , ISO ( ו/או בהטמעת מערכת ניהול אנרגיה 50001)

לפרטים והרשמה