קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
סביבה
אזור:
תל אביב והמרכז

קורס תכנון מערכות מתזים לכיבוי אש לפי ת"י 1596

פתיחה ביום רביעי, י"ג באב תשע"ו, 17.08.2016, 14:30-08:30

מתכונת הקורס 7 מפגשים בתאריכים הבאים:

ימי רביעי:  24.08.16, 31.08.16

ימי ראשון: 04.09.16, 11.09.16, 18.09.16, 25.09.16

הקורס ייערך במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42, תל אביב

 

  רקע כללי

התקן הישראלי ת"י 1596 "מערכות מתזים- התקנה" מאמץ את התקן האמריקאי 13 NFPA. לתקן זה, עבר לאחרונה רוויזיה,  נוספו ו/ או השתנו  הדרישות בפרק העברי . לעומת התקן האמריקאי.

מטרות הקורס

העשרת ידע למתכננים , לקבלנים, למנהלי פרויקטים, לחברות פיקוח וכו' לגבי דרישות התכנון של תקן 1596 והתקנים העיקרים אליו הוא מפנה 15 NFPA, 22 NFPA, 20 NFPA.

נושאי הקורס

הגדרות של המונחים המופיעים בתקן

הכרת תכנון המערכות השונות  (פריאקשן, רטובה ,יבשה ,הצפה).

דרישות תכנון של המערכות לפי רמות הסיכון השונות ( נמוכה , בינונית , גבוהה)

דרישות תכנון של המערכת במחסנים  (לפי סוגים)

הכרת תוכנה תכנון 

 

קהל יעד   

מהנדסים, מתכננים, מנהלי פרויקטים, קבלנים ,מהנדסים בחברות פיקוח והעוסקים בתחום המעוניינים להעשיר את הידע בנושאים  הנלמדים בקורס .

 

הקורס מוכר ל- 7 ימי כשירות לממונה בטיחות בעבודה מטעם המפקח על העבודה

לפרטים והרשמה