קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
כל הארץ

קורס תכנון מערכות מתזים לכיבוי אש

אודות הקורס
 
התקן הישראלי ת"י 1596 "מערכות מתזים- התקנה" מאמץ את התקן האמריקאי 13 NFPA . לתקן זה, עבר
לאחרונה רוויזיה, נוספו ו/ או השתנו הדרישות בפרק העברי . לעומת התקן האמריקאי.
 
מטרות הקורס
 
העשרת ידע למתכננים , לקבלנים, למנהלי פרויקטים, לחברות פיקוח וכו' לגבי דרישות התכנון של תקן 1596
והתקנים העיקרים אליו הוא מפנה 15 NFPA 22 , NFPA 20 , NFPA .
 
נושאי הקורס
 
  • הגדרות של המונחים המופיעים בתקן
  • הכרת תכנון המערכות השונות (פריאקשן, רטובה ,יבשה ,הצפה).
  • דרישות תכנון של המערכות לפי רמות הסיכון השונות (נמוכה , בינונית , גבוהה)
  • דרישות תכנון של המערכת במחסנים (לפי סוגים)
  • הכרת תוכנה תכנון
קהל יעד
 
מהנדסים, מתכננים, מנהלי פרויקטים, קבלנים ,מהנדסים בחברות פיקוח והעוסקים בתחום המעוניינים
להעשיר את הידע בנושאים הנלמדים בקורס .
 
 
מתקיים ב 30.10.14 יום חמישי (למעט יום ג' ה- 25.11.14)
08:30 - מתכונת הקורס: שבעה מפגשים אחת לשבוע בין השעות 14:30
הקורס ייערך במכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 ת"א