קטגוריות
הסמכה:
קורסים מקצועיים
תואר:
הנדסה אזרחית/בניין
אזור:
תל אביב והמרכז

רענון תחום מיסעות גמישות 2017 - תכינת מבנה ובקרה בעבודות סלילה

תא כבישים שמח להודיע על קורס בנושא: רענון תחום מיסעות גמישות 2017 - תכינת מבנה ובקרה בעבודות סלילה.

רכז הקורס: מהנדס דורי אלקלעי.

לאור הצלחתם של שלושה מחזורי קורסים, אנו שמחים לבשר על פתיחתו של מחזור לימודים נוסף בתחום מיסעות גמישות. עבודות העפר והסלילה מהווים מרכיב חשוב ביותר בפרויקט התחבורתי בהיבטי עלות, אורך חיי המיסעה ונוחות נסיעה.

עולם תוכן הנדסי זה הינו עשיר ורחב וכולל בתוכו משרעת רחבה של חומרים, גישות תכנון, בדיקות מעבדה ועוד. הכרה של מאפייני קרקעות, חומרים גרנולריים ואספלט, כמו גם שיטות תכן ואופן התפקוד של המיסעה הגמישה, הם הכרח בתכנון וביצוע של כל פרויקט הנדסי.

קורס זה מעשיר את משתתפיו במגוון רחב של כלים, מועבר בצורה עיונית ומעשית וכך חושף את המשתתפים למאפייני התכן הנדרשים.

קהל היעד: מנהלי פרויקטים, מהנדסי ביצוע, מפקחים ומתכננים העוסקים בתחום הנדסת תחבורה ודרכים.

מטרת הקורס: הקניית מושגים עקרוניים ומובילים בתחום הנדסת דרכים, מאפייני קרקע ועקרונות תכן מבנה. העמקת הידע וההבנה בתחום התכן, בקרת איכות, בדיקות מעבדה, ראייה רחבה וכלים מעשיים המאפשרים.

הרשמה ופרטים נוספים