התאחדות בוני הארץ בוועדת הכלכלה: "הצעת חוק מוסר התשלומים נותנת לגיטימציה לרשויות המקומיות ולחברות הממשלתיות לאחר בתשלום לקבלנים"

בשנת 2015 קיפחו את חייהם 54 עובדים ב-53 תאונות קטלניות - פי 5 יותר מבענף התעשייה, הענף השני המוביל את מניין ההרוגים בתאונות קטלניות

מע"מ בשיעור אפס על שירותי בנייה בהתחדשות עירונית בכנסת. מנכ"ל התאחדות בוני הארץ, אליאב בן שמעון: "זו זריקת עידוד משמעותית להתחדשות עירונית במעגלים נוספים במרכז".

עמודים