קורס בקרה תקציבית

כלים לניהול אפקטיבי ולבקרה שוטפת של תקציבי פרויקטים

ניהול פרויקטים בענף הבנייה הינו תחום מורכב, במסגרתו חייבים מנהל הפרויקט ואנשיו להבין לעומק את המשמעויות התקציביות של הפרויקט, החל משלב התכנון, דרך הביצוע ועד שלב המסירות וסגירת הפרויקט. כל זאת תוך קריאה מדויקת ובקרה מתמדת ורחבה של התקציב.

ביצוע משימה זו באופן רשלני עלול להביא לחריגות מהתקציב המתוכנן ואף לפגיעה משמעותית ברווחיות הפרויקט כולו.

קורס בקרה תקציבית יעניק לכם כלים משמעותיים להבנת המורכבות של ניהול תקציב פרויקט, של ההשלכות וההשפעות של ניהול התקציב ושל אופן חישוב התחזיות והאומדנים לצורך קבלת החלטות מושכלות ומבוססות ולמניעת בעיות בהמשך הפרויקט.

מטרות הקורס

  • הקניית ידע נרחב והיכרות עם מונחי היסוד בתחום הבקרה התקציבית
  • מיומנויות וכלים לקבלת החלטות של היזם ושל הקבלן טרם הביצוע, בדגש על הפן  התקציבי
  • כלים להקמת תשתית "ברת בקרה" לפרויקט
  • כלים לביצוע בקרה שוטפת תוך ניהול תקציב ושליטה בנתוני הביצוע, מתן תחזיות ואומדנים ודיווח לבעלי העניין הרלוונטי

נושאי לימוד

תהליך הייזום וגיבוש אומדן: הכרת שלבי הייזום ויכולת בניית תקציב, שיטות לבניית אומדנים, בחינת חלופות: יכולת ניתוח עסקי תוך שימוש במדדי ROI NPV  BEP. כולל תרגול בפרויקטים אישיים.
תהליך תכנון תקציב: בניית תקציב כולל סעיפי תקציב הנשענים על לוגיקת שיטת ניהול הפרויקט וסעיף בלתי צפוי מראש (בצ"מ), גיבוש תקציב על פי סעיפי תקציב, תוך שימוש ב WBS – work breakdown structure, פירוק גיאוגרפי, מקצועי, מערכות ועוד. 
בקרת תקציב: תכנון ובניית תזרים הפרויקט, קביעת אבני דרך ונקודות בקרה לבקרה תקציבית, תוך שימוש במדדי ביצוע בשטח והשוואתם לתקציב, במספר שיטות: חוזית, בהתאם להתקדמות, על פי יכולת תיקון התקציב. כולל תרגול בפרויקטים אישיים.

תהליכי רכש והתקשרויות: הבנת מטרת הרכש, תהליך הרכש למימוש התקציב, בחינת שיטות התקשרות לפרויקטים בטווחי זמן שונים וברמות וודאות שונות על פי תנאי הפרויקט: רכש שוטף, רכש לפרויקט בנייה ורכש ציבורי ופרטי וניהול סיכוני רכש.

במסגרת הקורס יתקיימו תרגולים ופרויקטים אישיים לבניית תקציב לפרויקט בנייה או תשתיות ותרגול כלי בקרה תקציבית, כולל בניית דוחות הנהלה והדמיית הצגת תקציב בישיבות הנהלה.
 

קהל יעד

מנהלי פרויקטים בניהול ובביצוע, מהנדסי ביצוע, מפקחים, מנהלי עבודה, אנשי מטה ומנהלי כספים

ניהול מקצועי

דני חייט מרצה לניהול פרויקטים דני חייט הינו בעל תואר שני בניהול, התמחות בתפעול, בעלים של חברה לניהול ופיקוח פרויקטים למעלה מ-20 שנה. בעל ניסיון בבניה רוויה, מבני תעשיה, מבני שימור, התחדשות עירונית ובניית מרכזים לוגיסטיים. דני חייט מרצה ומרכז אקדמי לניהול פרויקטים בכלל ולענף הבניה בפרט באוניברסיטה הפתוחה, אוניברסיטת בר אילן ובטכניון חיפה ללימודי תעודה ולארגונים.

לפרטים והרשמה

הטבת רישום מוקדם 10% הנחה לנרשמים עד חודש לפתיחת הקורס.
הטבת חבר מביא חבר נרשמים יחד ומקבלים 10% הנחה כל אחד!
להורדת סילבוס

למידע נוסף ויצירת קשר