מחשבונים

מחשבונים

מערכת האתר

מקצועיים

מחשבון משקל תיאורטי - חומרי גלם (SCOPEׂׂ)

המחשבון מאפשר להעריך את משקלם התיאורטי של מוצרים חצי מוגמרים

ממתכות ופלסטיקה הנדסית עפ"י סוג החומר, תצורה ומשקל סגולי.

כניסה

 

מחשבון המרת יחידות הנדסיות - אנרגיה (ENCONSO)

הספק - אנרגיה - ספיקה נפחית - לחץ - טמפרטורה

משקל - נפח

דלקים - ערך הסק - ש"ע דלק

כניסה

כללי

מחשבון אגרות להיתרי בנייה (משרד הפנים)

מחשבון האגרות יסייע לכם בחישוב סכומי האגרה שאתם עתידים לשלם

עבור היתרי בנייה, על פי סוגי ההיתרים השונים

כניסה

 

מחשבון שווי זכויות הבנייה (טקסו - מחשבונים משפטיים)

תמחור שווי זכויות בנייה למכירה מיסוי מקרקעין,

מחשבון תמחור שווי מכירת זכויות בנייה,חישוב מפורט

כולל חישוב הרווח המבוקש וגילום מס שבח לעסקה נטו.

כניסה

 

פורומים

יש לכם שאלות ? תנו לנו לעזור לכם ! כל התשובות וכל היועצים במקום אחד.