רשם המהנדסים והאדריכלים

מערכת האתר
מידע כללי
המחלקה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958.  המחלקה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר התעשייה המסחר והתעסוקה, המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכליות, המעוגנות בחוק האמור ובתקנותיו,
 
 
בדוק האם את/ה רשום/ה בפנקס המהנדסים והאדריכלים
באמצעות הזנת מספר תעודת הזהות, מספר דרכון, מספר תעודה עם שם ושם משפחה - ניתן לדעם האם את\ה רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים. לתשומת לבכם, תוקף רישיון מהנדס/אדריכל מתעדכן באתר המשרד רק לאחר תשלום האגרה וקליטתו במערכת.
 
לבדיקת הרישום/ רישוי יש להכנס לקישור הבא

 

ראיון עם רשם המהנדסים
הרעיון לערוך ראיון עם רשם המהנדסים, עלה לאחר שזיהינו כי עולות שאלות ותהיות רבות, בכל הקשור לרישום ורישוי מהנדסים. בסיס הראיון בנוי משאלות הגולשים של פורטל CivilEng שנאספו בפורום הפורטל והתקבלו ברשתות החברתיות שלנו. כניסה לראיון המלא
 
 

על ההבדל בין מהנדס רשום למהנדס רשוי

רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים בישראל הם שני שלבי הסמכה המעוגנים בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958. האחראי על הרישום והרישוי הוא רשם המהנדסים והאדריכלים.

 

הזכאות לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים מותנית בהכרת הרשם במוסד הלימוד ובהכרה ספציפית בתעודה שניתנה.

 

אין די בידיעה שהמוסד מוכר. ישנם מוסדות מוכרים המנהלים מסלולי לימוד מקוצרים או מנפיקים סוגי תעודות שונות. מומלץ לוודא מראש שהתעודה והתואר, משך הלימודים ומסלול הלימוד, לרבות היקף פטורים הניתנים וכן שיטת הלימוד (פרונטאלית ולא בהתכתבות או לימוד מרחוק) מוכרים עדכנית.

 

פנקס המהנדסים והאדריכלים כולל ענפים ובהם מדורים, המשקפים תחומי התמחות שונים. סיווג הזכאים לרישום בענף ובמדור המתאים נעשה בהתאם למקצועות שנלמדו ולמגמת הלימוד המשתקפים מגליון המקצועות שנלמדו ופירוט תכנית הלימודים. הגדרות או כותרות על גבי הדיפלומה אינם מהווים קריטריון מספיק או מחייב לעניין הסיווג. (קריטריונים לרישום לפי המדורים).

 

הרישוי הוא שלב מתקדם של הסמכה הניתן למהנדס/אדריכל רשום, שצבר והוכיח כי צבר ניסיון מעשי מספיק של שלוש שנים בענף בו הוא רשום, החל מיום רישומו.
 

בהתאם לתקנות בדבר "ייחוד פעולות" שעל פי חוק תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967, ישנן פעולות שרק מהנדס/אדריכל רשוי במדור מסוים - הנדסת מבנים, הנדסת כימיה, אדריכלות ואדריכלות נוף רשאי לעשותן. התקנות מפרטות מספר פעולות מקצועיות שרק מהנדס/אדריכל מוגדר רשאי לבצען, בהתאם למדור בו הוא רשום ולהיותו רשום או רשוי (כגון תכנון, הגשת תכניות, פיקוח עליון וכו') לגבי חלק מן הפעולות, נקבע בתקנות כי רשאים לבצען לגבי "מבנה פשוט" גם מהנדס מבנים או אדריכל רשום, או הנדסאי בנין או אדריכלות רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המנוהל במשרד התמ"ת, כל אחד בתחום הפעולות שמדור רישומו או תחום רישומו מתייחס. כך למשל, רשאים מהנדס רשום בהנדסת מבנים וכן הנדסאי בניין לבצע פעולות שיוחדו למהנדס רשוי במדור הנדסת מבנים - ב"מבנה פשוט" בלבד.

 

הרישוי, להבדיל מן הרישום, הוא בעל חשיבות משפטית ומעשית גדולה בעיקר לגבי המדורים בהם קיים ייחוד פעולות כאמור לעיל פעולה. ביצוע פעולה שייחודה כאמור, ללא רישיון, מהווה עבירה פלילית ולגבי מהנדס או אדריכל המבצע זאת ללא רישיון - זוהי גם הפרה של כללי האתיקה המשמעתית ועילה להיות מועמד לדין לפני ועדת משמעת. בשאר המדורים, אין לרישיון משמעות משפטית שכזאת. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם קיימת חשיבות מעשית לרשיון אף בתחומים בהם אין ייחוד פעולות, למשל כאשר מעסיקים או רשויות דורשות רישיון ואינן מסתפקות ברישום. יצויין כי לרשם המהנדסים והאדריכלים אין מידע מוסמך ומפורט אודות דרישות שכאלה.

 

ישנם מקרים המצריכים זימון מועמד לרישום או רישוי להופיע בפני ועדה מקצועית מייעצת לרשם על-מנת ללבן את היקף ואופי ההכשרה האקדמית (לצורך רישום) או המעשית (לצורך רישוי) המוצגת מטעמו. במקרים מסוימים עשוי מועמד להידרש להציג עבודות שהגיש או ביצע ולהתייחס לשאלות או בקשת הבהרות לגביהן.
 

הגשת בקשה לרישום או רישוי כרוכה בתשלום אגרה ובצירוף מסמכים מסוימים לטופס הבקשה.
 

למידע מלא יש להכנס לכאן

 

קישורים שימושיים

  • כניסה לאתר רשם המהנדסים והאדריכלים כאן
  • הגשת בקשה לרישום/רישוי כאן
  • תשלום עבור רישום ורישוי מהנדס ואדריכל כאן
 

* מתוך אתר האינטרנט של רשם המהנדסים והאדריכלים

פורומים

יש לכם שאלות ? תנו לנו לעזור לכם ! כל התשובות וכל היועצים במקום אחד.