מתי האירוע
10/01/2017 - 09:30 עד 19:00
היכן האירוע
כתובת:
יפורסם בהמשך
אזור:
כל הארץ

בחינה בהנדסה אזרחית מבנים - ינואר 2017

בהתאם לתקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס"ח-2007 ,משרד הכלכלה והתעשייה מודיע על קיומה של בחינה לרישוי בהנדסה אזרחית - מבנים שתיערך ביום 10.1.2017, י״ב שבט, תשע"ז.

לבחינה שני חלקים:

הבחינה העיונית תתקיים בשעות 9:30-13:00

הבחינה המעשית תתקיים בשעות 19:00-14:00

מימוש הזכאות לגשת לבחינה

  • ​לצורך מימוש הזכאות לגשת לבחי נה יש להגיש דוחות התמחות המעידים על 36 חודשי התמחות שבוצעה בהתאם לקריטריונים המוגדרים באמות המידה לרישוי.
  • יש להגיש את הדוחות לא יאוחר מתאריך 11.12.2016.
  • הזכאים לגשת לבחינה יקבלו אישור מאגף רישום ורישוי עיסוקים.

אופן הרישום לבחינה

הגשת בקשה לרישוי - ​עם קבלת אישור הזכאות לבחינה יש להגיש "בקשה לרישוי" באמצעות טופס מקוון.

יודגש כי לא תינתן אפשרות להירשם לבחינה זו לאחר מועד זה.

תשלום אגרת בחינה

​מי שפנו כאמור, והרשם מצא כי הם זכאים לגשת לבחינה, יישלח אליהם זימון לבחינה ושובר תשלום עבור אגרת בחינה על סך 891 ₪, אותה יש לשלם באתר לא יאוחר מיום 27.12.2016.

לאחר ביצוע התשלום רצוי לוודא כי בקשת התשלום נקלטה במשרדי הרשם בכתובת דוא"ל: engineer@economy.gov.il או בטלפון: 02-6662540.

ביום הבחינה, על הנבחן להביא עמו את שובר התשלום המעיד על ביצוע התשלום.

נושאי הבחינה

נושאים לבחינת הרישוי בהנדסה אזרחית-מבנים

מה להביא לבחינה?

  • תעודת זהות
  • מכתב אישור זכאות להבחן
  • שובר התשלום המעיד על ביצוע תשלום האגרה
  • בבחינה ניתן יהיה להשתמש בחומר מקצועי המפורט במסמך המיקוד שיפורסם באתר האגף לרישום ורישוי עיסוקים.
  • ניתן להשתמש במחשב נייד רק בחלק המעשי של הבחינה (אין התחייבות לאפשר חיבור לחשמל).

תוצאות הבחינה - מימוש זכאות לרישיון וערעורים

​כדי לממש זכאות לרישוי כמהנדס על הנבחן לקבל ציון עובר - 65 ומעלה - בכל אחד משני חלקי הבחינה.

נבחן רשאי להגיש השגה על תוצאות הבחינה לא יאוחר מ-10 ימי עבודה לאחר יום פרסום תוצאות הבחינה.

סיווג
סוג האירוע: