SIPG הסינית, שתפעיל את נמל המפרץ, ו-HCT השוויצרית, שתפעיל את נמל הדרום, קיבלו את השטחים לצורך הקמת התשתיות העליונות.

במסגרת הכנס הקרוב לבנייה ולתשתיות, יעניק איגוד המהנדסים פרסים למהנדסים לפרויקטים מצטיינים

הסדנה, מבית CivilEng Academy, תכלול שני מפגשים שבהם נעניק לכם כלים שיסייעו לכם להבין איזה תחום בענף הבנייה מתאים לכם, שבו תוכלו להצטיין.

החברה, שהוקמה לטובת הפרויקט, היא בבעלות משותפת של חברת שפיר וחברת CAF הספרדית. היא תקים 27 ק"מ של מסילות חדשות במרכזי ביקוש בבירה. 

נטוורקינג, הרצאות מרתקות, העלאת סוגיות ונקודות כואבות - אתמול התקיים מפגש ראשון במסגרת CivilEng Think tank - קבוצות החשיבה של ענף הבנייה

אתמול התקיים עוד מפגש במסגרת CivilEng Think tank - קבוצות החשיבה של ענף הבנייה. זו הפעם השנייה שאירחנו את מתכנני המבנים למפגש שכלל הרצאה מקצועית ומציאת פתרונות לבעיות שעלו במפגש הקודם.

רשות החדשנות יוצאת בקול קורא בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון, להגשת בקשות סיוע לתוכניות הרצה - פיילוט - של חברות טכנולוגיה ותעשייה בענף הבנייה

ביקרנו בכנס "חדשנות בענף הבנייה: מנוע צמיחה", כדי לשמוע כיצד מחדירים חדשנות לענף הבנייה המסורתי

אתמול התקיים עוד מפגש במסגרת CivilEng Think tank - קבוצות החשיבה של ענף הבנייה. הפעם אירחנו אנשי מקצוע מתחום הביצוע.

שמחים לבשר על הקמת CivilEng Think tanks קבוצות החשיבה של ענף הבנייה 

עמודים