מתי האירוע
22/03/2016 - 19:00 עד 23:00
היכן האירוע
כתובת:
האנגר 21, נמל תל אביב
אזור:
תל אביב והמרכז

גשרים בין אדריכלות להנדסה

התערוכה הפרמטר האנושי אשר הוצגה בזהזהזה גלריה לאדריכלות בשנת 2015 הציגה תמונת חתך עכשווית של אדריכלות פרמטרית ישראלית. מטרת המארגנים היתה להציג במסגרת התערוכה מבחר של עבודות עכשוויות, יישומיות ומיושמות, אשר מציגות את חדירתה עד כה של האדריכלות הפרמטרית לעשייה ולשיח האדריכלי בישראל, מגמותיה וכיווני התפתחותה, בשילוב התייחסות לעקרונות ולדרכי החשיבה הייחודיים שאדריכלות זו מקנה לאלה המנצלים את יתרונותיה.
תערוכת ההשמהך, הפרמטר האנושי 2.0, באה להמשיך היכן שהתערוכה הראשונה הסתיימה.

הפרמטר האנושי 2.1 // גשרים בין אדריכלות להנדסה

במשך דורות, מאז נפרד מקצוע האדריכלות ממקצוע ההנדסה, אנו עדים למצב בו שני השדות מתנגשים תדיר. ביטוי מובהק לכך היא העובדה כי הגעת שני הצדדים להסכמה בנקל באשר לתוצאה המבנית כמעט שאינה בנמצא. מחד ניצב האדריכל אשר מתפקידו לעצב ולכונן היתכנות פונקציונאלית ותרבותית ולתרגמה לכדי מערכת חללית-מרחבית. מאידך, עומד המהנדס אשר עיקר עניינו במישור הסטרוקטורלי-פיזיקלי של המבנה. חלוקת תפקידים זו היוותה (ועודנה) בסיס ללא מעט קונפליקטים בתוך מערכת שכל ייעודה להפיק תוצר מאוחד. בפרויקט הנדון במפגש, התהפכה הקערה על פיה כאשר שני הכוחות שילבו ידיים כבר מראשית תהליך התכנון, וזאת באמצעות שימוש בשפה משותפת. שפה זו, הנובעת מדרך מחשבה חדשה ואוונגרדית, מתבססת על עקרונות מתמטיים מופשטים אשר עד כה כמעט ולא היו נגישים למתכננים. הגישה לאלו התאפשרה הן הודות לכלים ממוחשבים פורצי דרך והן הודות לעליה בכוח וביכולות החישוביות. המחשבה או הפרדיגמה החדשה הזו מכונה "פרמטרית" והיא כיום מהווה את הבסיס למחשבה העיצובית-תכנונית במשרדים כגוןZahaHadid Architects, ובמספר הולך וגובר של משרדים נוספים בעלי שם, ברמה הגלובלית וברמה המקומית כאחד.

במפגש יציגו אדריכל ניר חן ואדריכל מיכה פוליסון את פרויקט גשר ביצרון. פרויקט אותו הם מתכננים בימים אלו יחד עם משרד רוקח-אשכנזי מהנדסים. ההצגה תכלול פרוט של התהליך הפרמטרי וכיצד זה סייע ופתח אפשרויות חדשות לשני הצדדים בעיצוב ובתכנון של גשר זה.

סיווג
סוג האירוע: