פרטי האירוע
23/10/2014 - 09:30 עד 12:15
כתובת:
רח' הדפנה 9, אזוה"ת רעננה - קמפוס HP

הכנס הראשון לבעלי משרדי תכנון/מנהלים/שותפים

הכנס הראשון  - סדרת האירועים לבעלי משרדי תכנון/מנהלים/שותפים יוצאת לדרך...!!!

כל התכנים בהיבטים ניהוליים שמעניינים אותך, לא הדגמות של תכנה אלא שיקולי ניהול יישומיים:

» חומרה/תכנה/ידע בתכנה/סטנדרטים
» קנין רוחני ושמירה על זכויות יוצרים, חתימה דיגטלית.
» ניהול והתנהלות נכונים של משרד תכנון

 
 
לסדר יום, פרטים ורישום....
http://sophisticadd.ravpage.co.il/Event20141023

סיווג
סוג האירוע: