מתי האירוע
02/07/2015 - 09:00 עד 14:00
היכן האירוע
כתובת:
אוניברסיטת בר-אילן
אזור:
תל אביב והמרכז

הכנס השנתי בנושא ניהול ובטיחות בדרכים

המחלקה לניהול המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים, אוניברסיטת בר אילן, מודיע על הכנס השנתי בנושא ניהול ובטיחות בדרכים.
אשר יתקיים ביום חמישי ה-2 ביולי 2015 בשעות 9:00 – 14:00.

לפרטים נוספים:

Betichut.machon@gmail.com

טל. 03/5317127

סיווג
סוג האירוע: