מתי האירוע
17/12/2015 - 16:00 עד 19:30
היכן האירוע
כתובת:
אוניברסיטת תל אביב
אזור:
כל הארץ, תל אביב והמרכז

הכנס השנתי בתכנון גנים לאומיים

הכנס השנתי בתכנון גנים לאומיים יתקיים השנה בנושא: דילמות שחזור באתרים ארכיאולוגיים, בין אתיקה למציאות.

שחזור אתרים ארכאולוגיים בארץ ובעולם מעורר לבטים אתיים ומקצועיים. האמנות הבינלאומיות מדגישות את חשיבות שימור המקור ושמירת האותנטיות של השרידים הארכיאולוגיים. לעומת זאת חלק מהאתרים האטרקטיביים ביותר למבקרים, המטופחים והשמורים ביותר הם אלו המשוחזרים.

מהו "המקור" אותו אנו שומרים: החומר? הארכיטקטורה? הטכנולוגיה הקדומה? האומנות? השימושים? מהו הביטוי הנכון לשימור המורשת לאורך השנים? בעבור מי נעשה השחזור? מה חלקו של הציבור בתהליך קבלת ההחלטות? שאלות אלו והתלבטויות נוספות על שחזור אתרים ארכאולוגיים בעתיד, יידונו בכנס.

סיווג
סוג האירוע:
לפרטים והרשמה