מתי האירוע
15/03/2018 - 08:30 עד 16/03/2018 - 18:30
היכן האירוע
כתובת:
בית כלל במרכז ירושלים
אזור:
ירושלים והסביבה

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

נושא הכנס

ביחד ולחוד – תכנון למגוון אוכלוסיות

כנס איגוד המתכננים מהווה, כמדי שנה, את הבמה המרכזית לדיון בנושאים העכשוויים המעסיקים את קהיליית התכנון ומשקפים את הדילמות המלוות את החברה בישראל. הכנס מפנה זרקור להתמודדות המורכבת עם צרכי הפיתוח בטווח הקצר לצד ההיערכות התכנונית לגידול הצפוי באוכלוסיית המדינה ולצמיחת מערכות המגורים, התעסוקה, השירותים, התחבורה והתשתיות.

עליית השיח בכל הקשור לעירוניות נכונה מחדדת שאלות לגבי קווי המתאר והתשתית של ערי העתיד בישראל. שאלות כגון מהי סביבת מגורים ראויה? מה יוצר עירוניות טובה ומהם המהלכים התכנוניים, הכלכליים, האירגוניים והחברתיים שעשויים לקדם איכויות אלה? שאלות כמו: מי יגור היכן, עם מי ילמדו וישחקו ילדינו, כיצד ניתן למנוע הפרדה מרחבית על בסיס רמת הכנסה,  דת ומעמד בבניית שכונות, מערכות תחבורה ומבני ציבור? כיצד עקרונות התכנון והניהול של המרחב הבנוי יעודדו מגוון והכלה חברתית?. שאלות אלה משתלבות בדיון על מרכז מול פריפריה, על צרכיהן של אוכלוסיות שונות, תחבורה ציבורית, דיור בר השגה וצדק חברתי וכיצד ניתן להשיג כל זאת תוך שמירה על כלכלה עירונית מקיימת.

כמתכננים, אנו מחויבים לקדם דיון תכנוני, חברתי ומרחבי השואף לכונן מדיניות מקצועית, ערכית ואיכותית ולא כזו המסתפקת במענה לצרכים פוליטיים עכשוויים. תפיסת התכנון שלנו, כחלק מהמאבק על דמותו של המרחב הציבורי והמרחב האנושי בו אנו חיים.

מיקומו של הכנס בבנין כלל במרכז העיר ירושלים, העובר תהליכי התחדשות ופיתוח מואצים, מאפשר למקד את תשומת הלב בסוגיות של פיתוח והתחדשות תוך שימת דגש לתהליכים ולצרכים המאפיינים את מגוון האוכלוסיות בעיר, מתן מענה לדרישות הייחודיות תוך התחשבות בכלל התושבים, שמירה על מרקם החיים המשותפים ואיכות החיים העירונית.

 

מכלול אירועי הכנס

יום חמישי ה- 15.3.2018  - בניין כלל במרכז ירושלים

מושב הבוקר יוקדש ל"מיני מליאות" בנושאים הבאים:

  • תחבורה ונגישות- תכנון צופה עתיד לקראת ישראל 100
  • גבולות סמויים במרחבים עירוניים- המקרה של ירושלים
  • תהליכי עיור ודילמות תכנון בחברה הערבית
  • התכנסות פנימה מול פריצה לשטחים פתוחים
  • מקומה של החברה החרדית בערים המתחדשות.

מושב מליאה מרכזי בהשתתפות מר ניר ברקת - ראש העיר ירושלים.

מושבי אחר צהריים שני סבבים של מושבים מקבילים ומושב פוסטרים.

המושבים, וכן המיני מליאות, יכללו הרצאות, דיונים בשולחנות עגולים ועוד.

כמו כן יוענקו פרסים לפוסטר המצטיין ולעבודות סטודנטים מצטיינות ויוענק אות יקיר התכנון.

היום יסתיים באירוע ערב חגיגי.

 

יום שישי ה-16.3.18 - סיורים בדגש על תכנון בעיר ירושלים

סדר היום יכלול מפגש בוקר וסיורים במתחמים ואזורים ברחבי העיר ובאזור.

הסיורים יערכו בהשתתפות עיריית ירושלים ויתמקדו בדיון בדילמות המעסיקות את העיר ומתכנניה.

 

להצעת הרצאות למושבי הבוקר ואחה"צ ופוסטרים כנסו: קול קורא להגשת הרצאות ופוסטרים לכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל

סיווג
סוג האירוע: