מתי האירוע
13/11/2017 - 09:00 עד 14/11/2017 - 17:00
היכן האירוע
כתובת:
מרכז הירידים. ת"א
אזור:
תל אביב והמרכז

הכנס ה 10 לבנייה ותשתיות של איגוד המהנדסים (חלוקת פרסים)

איגוד המהנדסים קורא להגשת מועמדות לפרסי האיגוד למהנדסים ולפרויקטים מצטיינים במסגרת הכנס העשירי לבנייה ולתשתיות שיתקיים בנובמבר 2017.

איגוד המהנדסים מתכבד לחלק פרסים למהנדסים ולפרויקטים מצטיינים. הפרסים מחולקים על פי הקטגוריות הבאות:

 

פרס על "מפעל חיים"

יוענק לחבר איגוד על מפעל חיים ייחודי ובולט ברמתו ובמהותו בתחום פעילותו המקצועית ופעילותו הציבורית הראויה לשבח מיוחד.
 

פרס על "הצטיינות"

יוענק לחבר איגוד אשר הצטיין והתבלט בפעולה מיוחדת ו/או המשכית, בתחום עבודתו, מבחינה מקצועית וציבורית. 

 

פרס השנה ל"מהנדס הצעיר המצטיין"

יוענק למהנדס אזרחי צעיר שגילו ביום קבלת הפרס מתחת לגיל 35, אשר הצטיין והתבלט בפרויקט מיוחד ו/או פעולה מיוחדת ו/או המשכית ו/או בפעילות ציבורית.

 

פרס על "תרומה לציבור המהנדסים"

יוענק לחבר איגוד שהתבלט בתרומתו לכלל ציבור המהנדסים בפעילות ציבורית זאת או אחרת בתחום ההנדסה האזרחית.

 

פרס על "פרויקט מצטיין בתחום התשתיות"

יוענק לפרויקט ייחודי (ליזם או לבעלי הפרויקט) המצטיין בתחומו. פרויקט בביצוע או פרויקט שהסתיים בתקופת הפרס.

 

פרס על "פרויקט מצטיין בתחום המבנים"

יוענק לפרויקט ייחודי (ליזם או לבעלי הפרויקט) המצטיין בתחומו. פרויקט בביצוע או פרויקט שהסתיים בתקופת הפרס.

 

לפרטים והגשת מועמדות:

סיווג
סוג האירוע: