מתי האירוע
05/09/2016 - 12:30 עד 17:30
היכן האירוע
כתובת:
בית אמות פלטינום, קומה 9 רחוב אפעל 25 קריית אריה פ"ת
אזור:
תל אביב והמרכז

הרוויזיה לת"י 921 תגובות בשריפה של חומרי בנייה

יום העיון יתקיים ביום שני 5 בספטמבר 2016, בין השעות 12:30-17:15 באיגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות, בית אמות פלטינום, קומה 9 רחוב אפעל 25 קריית אריה פ"ת

מרכז יום העיון: מהנדס שמואל נתנאל

סיווג חומרי הבנייה מתבצע כיום בהתאם לת"י 921 "הוראות שימוש בחומרי בנייה בהתאם לסיווגם לפי תגובותיהם בשריפה בבניינים". בתחילת השנה, אושרה הרוויזיה לתקן, ובאפריל 2016 נכנס התקן לתוקף במתכונתו החדשה.

במסגרת הרוויזיה בת"י 921, אומצו שינויים והתאמות מתקנים הבאים:

  • שלושה מתקני NFPA(101, 5000 ו- 703).
  • תקן ASTM
  • דירקטיבה של EEC
  • ת"י 755 סיווג בשריפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין
  • שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות
  • אימוץ שיטת הסיווג האירופי  EN-13501-1

לנוכח השינויים המהותיים שהוטמעו בתקן החדש והצורך בהבנתם, יוזם איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות יום עיון בנושא הרוויזיה לת"י 921. יום העיון יערך בניהולו של מהנדס שמואל נתנאל, בשיתוף מרצים שלקחו חלק בהכנת התקן.

מטרת יום העיון

לחשוף את הציבור המקצועי לשינויים ולהתאמות שהוטמעו בתקן החדש לרוויזיה לת"י 921

קהל היעד

מהנדסים ואדריכלים, מנהלי פרויקטים, מפקחים, מהנדסי ביצוע, קבלנים ויזמים

תכנית יום העיון
 

שעה

נושא

מרצה

12:30-13:00

התכנסות

13:00-13:15

דברי פתיחה

מהנדס דני מריאן, יו"ר האיגוד

מהנדס שמואל נתנאל, FPE- חבר הוועדה

13:15-13:45

הרקע והצורך ברוויזיה לתקן

דוד פילזר, יו"ר וועדה טכנית 116

13:45-14:45

הרוויזיה לת"י 755- שיטת סיווג תקן אירופי EN-13501-1

ד"ר רכרדו גורה, יו"ר וועדת מומחים 11601: סיווג חומרים

14:45-15:15

הפסקת קפה

15:15-16:15

ת"י 921- מהות הרוויזיה לתקן ואופן יישומו

מהנדס שמואל נתנאל, FPE- חבר הוועדה

16:15-16:45

ת"י 921- הטעמת התקן בתהליכי רישוי ובקרה

טפסר/ב חיים תמם, ראש אגף בטיחות אש וחקירות, נציבות כבאות וההצלה

16:45-17:15

פאנל שאלות ותשובות

 
סיווג
סוג האירוע:
לפרטים והרשמה