פרטי האירוע
10/05/2017 - 18:00 עד 20:00
כתובת:
משרדי קובוס ישראל, רחוב פנחס רוזן 8, רעננה

הרצאה על תוכנת MivneCAD

המהפכה כבר פה: תכנון, חישוב ושרטוט אוטומטי של זיון לחדירה בהיקף עמודים וקירות

אתם מוזמנים למצגת של התוכנה "Punching"

מה התוכנה "Punching" יודעת לעשות?

  • חישוב ושרטוט היקפים קריטיים
  • חישוב ושרטוט זיון לחדירה
  • חישוב ושרטוט זיון למניעת התמוטטות בשרשרת
  • שרטוט צורות מוטות מכופפים או חישוקים , חישוב כמות מוטות
  • תכן לחדירה עם כותרת עמוד, קביעת מידות כותרת
  • הדפסת תוצאות, צורות זיון, דוחות וטבלאות

אלמנטים קונסטרוקטיביים בהם ניתן לחשב ולשרטט זיון לחדירה בתקרה/פלטת יסוד

  • עמודים עגולים ומלבניים
  • קצוות של קירות נושאים ופינות משותפות עם קירות אחרים
  • קירות ועמודים צומחים
  • פלטות יסוד

ההשתתפות איננה כרוכה בתשלום, אולם מותנית ברישום מראש או בטלפון 09-7489713

סיווג
סוג האירוע:
לפרטים והרשמה