מתי האירוע
29/10/2015 - 08:30 עד 30/10/2015 - 12:00
היכן האירוע
כתובת:
אודיטוריום סמולרש, אוניברסיטת תל אביב
אזור:
כל הארץ, תל אביב והמרכז

זמן לקיים - תכנון במרחב במציאות סביבתית משתנה

סדר היום הסביבתי, הגלובלי והלאומי, מעיד על שינויי אקלים, גידול אוכלוסין, עיור גובר ועלייה ברמת החיים, אשר גורמים לדילול משאבים והגדלת העומסים על הסביבה.

השינויים המהירים מציבים אתגרים חדשים בפני עולם התכנון. מושגים כגון Climate Proof Landscape ו-Resilient Urban Landscape, המתייחסים לשמירת האיזון תוך חיזוק החוסן האורבני והנופי, כבר שגורים בשפה המקצועית העולמית. 

תשתיות ירוקות הינן כלי מפתח ליצירת מערכת גמישה, היודעת לספוג שינויים.

הכנס יעסוק באתגרים העומדים לפתחם של אדריכלי הנוף בעידן של מציאות סביבתית משתנה. יוצגו מגוון נושאים תיאורטיים ויישומיים, סוגיות מרכזיות ופרויקטים להדגמה מהארץ ומהעולם.

סיווג
סוג האירוע:
לפרטים והרשמה