פרטי האירוע
02/02/2014 - 08:00
כתובת:
כל העולם

יום מקווי המים הבין-לאומי World Wetlands Day 2014

יום מקווי המים הבין-לאומי - World Wetlands Day 2014 מצוין כל שנה ברחבי העולם בתחילת חודש פברואר.

יום זה נועד לקדם את המודעות לשמירה על בתי הגידול הלחים ולציון מועד אימוצה של אמנת רמסר - אמנת השמירה על בתי גידול לחים. אמנת Ramsar אומצה ב-1971, נכנסה לתוקף ב1975 ועד היום אשררו אותה 168מדינות, כולל מדינת ישראל. האמנה מקדמת את המודעות הבין-לאומית לחשיבותם של מקווי מים כמערכות אקולוגיות מהחיוניות ביותר על פני כדור הארץ, ואת הצורך בשימורם.

הנושא המוביל לשנת 2014: WETLANDS & AGRICULTURE: PARTNERS FOR GROWTH 

 

סיווג
תחום:
סוג האירוע: