מתי האירוע
03/07/2018 - 08:30 עד 16:00
היכן האירוע
כתובת:
מרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42, תל אביב.
אזור:
תל אביב והמרכז

יום עיון בנושא הבנת מערכת ניהול סביבתי ISO14001

רקע

התקן הבינלאומי, ת"י 14001 ISO עבר שדרוג. גרסת 14001:2015 שונה באופנים רבים מהגרסה הקודמת. כמובן שייעודו של התקן לא השתנה:

התקן מציג שיטת ניהול המאפשרת לארגונים המעוניינים להשיג ולהציג ביצועים סביבתיים טובים יותר על ידי בקרת ההשפעה של פעילותיהם, מוצריהם או שירותיהם על הסביבה.

במקביל החקיקה הסביבתית הולכת ומחמירה, בארץ ובעולם, וכן דרישות בעלי זיקה.

 

מטרות יום העיון

יום העיון יציג לארגונים את הרכיבים של מערכת הניהול הסביבתי החדשה, לסייע לארגונים לעבור את הליך השדרוג בצורה המיטבית ובהשגת מטרות סביבתיות וכלכליות.

גרסת 2015 מהווה חלק מהליך אותו עוברים כל תקני הניהול, להתאמה למבנה אחיד [במקביל יצא התקן לניהול איכות 9001:2015 ISO בגרסה עדכנית].

התקן לניהול איכות  14001:2015 ISO מפרט דרישות שיאפשרו לארגונים לפתח וליישם מדיניות ומטרות שיביאו בחשבון את דרישות החוק, ומידע לגבי היבטים סביבתיים משמעותיים.

התקן מתאים ליישום לכל סוג וגודל של ארגון. יישום מוצלח של התקן, והתעדת הארגון לתקן זה על ידי מכון התקנים, יכולה לשמש את הארגון ככלי לשכנוע בעלי זיקה, כגון: המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, פיקוד העורף, לקוחות מקומיים ולקוחות חו"ל, שהוא אכן מקיים מערכת נאותה לניהול סביבתי.

 

נושאי יום העיון

  • סקירת סעיפי ISO 14001:2015 ומשמעותם.
  • סקירת הליך השדרוג.

 

קהל יעד

מנהלי ארגונים, השואפים להציג כלפי חוץ, קבלת אחריות על השפעותיהם על הסביבה ולהפחיתם, מנהלי מערכות ניהול סביבתי קיימות, יועצים.

 

מרכז מקצועי ומרצה

ד"ר נצן איל, מרכז נושא איכות הסביבה באגף איכות והסמכה.

 

איפה ומתי? 

נפגשים ביום שלישי, כ' בתמוז תשע"ח, 03.07.2018, בין השעות 16:00-08:30.

במרכז ההדרכה של מכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42, תל אביב.

 

סיווג
סוג האירוע:
לפרטים והרשמה