מדדים עיקריים

מערכת האתר

ריכוז מדדים עיקריים במשק הישראלי למידע המלא ניתן להכנס לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאן

 

1. מדד המחירים לצרכן - כללי (הבסיס: ממוצע 2016=100.0)

חודש ערך המדד
5.2019 101.7
4.2019 101.0
3.2019 100.7
2.2019 100.2
1.2019 100.1
12.2018 101.2
11.2018 101.5
10.2018 101.8
9.2018 101.5
8.2018 101.4
7.2018 101.3
6.2018 101.3
5.2018 101.2
4.2018 100.7
3.2018 100.3
2.2018 100.0
1.2018 99.9

2. מדד תשומות הבנייה למגורים - כללי (הבסיס: יולי 2011=100.0)

חודש ערך המדד
5.2019 114.3
4.2019 114.2
3.2019 114.1
2.2019 114.1
1.2019 114
12.2018 113.3
11.2018 113.2
10.2018 113.2
9.2018 113.1
8.2018 113.1
7.2018 112.9
6.2018 112.6
5.2018 112.5
4.2018 112.4
3.2018 112.1
2.2018 112.0
1.2018 111.7

3. מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור - כללי (הבסיס: ינואר 2010=100.0)

חודש ערך המדד
5.2019 125.2
4.2019 125.3
3.2019 125.1
2.2019 124.9
1.2019 124.5
12.2018 124.6
11.2018 125.1
10.2018 124.8
9.2018 124.6
8.2018 124.3
7.2018 124.0
6.2018 123.2
5.2018 123.2
4.2018 122.7
3.2018 122.5
2.2018 122.1
1.2018 121.6

 

ארועים
04/09/19 - ערב עיון בנייה לגובה
10/09/19 - הכנס השנתי של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
19/09/19 - יום תחבורה ציבורית 2019