מדדים עיקריים

מערכת האתר

ריכוז מדדים עיקריים במשק הישראלי למידע המלא ניתן להכנס לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאן

 

1. מדד המחירים לצרכן - כללי (הבסיס: ממוצע 2016=100.0)

חודש ערך המדד
12.2020 100.1
11.2020 100.2
10.2020 100.4
9.2020 100.1
8.2020 100.2
7.2020 100.2
6.2020 100.0
5.2020 100.1
4.2020 100.4
3.2020 100.7
2.2020 100.3
1.2020 100.4

2. מדד תשומות הבנייה למגורים - כללי (הבסיס: יולי 2011=100.0)

חודש ערך המדד
12.2020 115.1
11.2020 114.6
10.2020 114.6
9.2020 114.7
8.2020 114.8
7.2020 114.7
6.2020 114.7
5.2020 114.7
4.2020 114.8
3.2020 114.9
2.2020 114.7
1.2020 114.7

3. מדד מחירי תשומה בסלילה וגישור - כללי (הבסיס: ינואר 2010=100.0)

חודש ערך המדד
12.2020 124.9
11.2020 123.9
10.2020 123.9
9.2020 123.9
8.2020 123.9
7.2020 123.8
6.2020 123.3
5.2020 122.6
4.2020 123.6
3.2020 124.3
2.2020 125.1
1.2020 125

 

ארועים
16/03/21 - כנס היערכות המשק להחלת חובת עבודה עם מכוני בקרה